Ανακοίνωση επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων & μέτρα που έχουν ληφθεί στο Νηπιαγωγείο μας.

Έφτασε η ώρα να γυρίσουμε στο σχολείο μας, όμως κάποια πράγματα έχουν αλλάξει…

Από τη Δευτέρα 01-06-2020 επαναλειτουργούν  οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 .

Στο Νηπιαγωγείο έχει πραγματοποιηθεί Απολύμανση – Μικροβιοκτονία σε όλους τους χώρους.

Για να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής, όπως ορίζονται από το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΔΥ:

 • Το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα δε θα λειτουργεί. Όλοι οι μαθητές θα αποχωρούν στη 13:00 μμ. (όλοι οι μεταφερόμενοι μαθητές θα αποχωρούν με το mini bus των 13:00 μμ.)

 

 • Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έχουν χωριστεί σε δυο τμήματα καθώς υπάρχει κατάλληλη και επαρκώς αεριζόμενη αίθουσα διδασκαλίας, επομένως η φοίτηση για όλα τα παιδιά θα είναι καθημερινή.
 • Η διαμόρφωση των δυο, πλέον, τάξεων έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ  και η διαρρύθμιση των αιθουσών μας έχει πραγματοποιηθεί με τρόπο που να επιτρέπεται η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό υλικό και τα παιχνίδια, έχουν αποσυρθεί τα παιχνίδια που δεν δύνανται να απολυμανθούν, έχει δρομολογηθεί η ατομική χρήση υλικών  (ψαλίδια, κόλλες) κι εξοπλισμού της τάξης μας, όπως καρέκλες και θέσεις σε τραπεζάκια. Τα παιχνίδια και γενικότερα το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό του κάθε τμήματος  μετά τη λήξη του προγράμματος θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται προς χρήση από τους μαθητές.

Οι μικρές ομάδες των δυο τμημάτων αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους.

 • Διαδικασία προσέλευσης – αποχώρησης μαθητών: Η προσέλευση θα πραγματοποιείται σταδιακά από τις 08:15 εώς 08:30 πμ και η αποχώρηση στη 13:00 μμ.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στο χώρο του σχολείου εισέρχονται μόνο τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδό τους στον χώρο του νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα.  Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών,  παρακαλούνται οι γονείς να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να μη συγκεντρώνονται όλοι μαζί στην είσοδο του Νηπιαγωγείου.

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα:Με αφορμή τις νέες συνθήκες, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η επαφή των νηπίων των δύο τμημάτων στους κοινόχρηστους χώρους. Ο αύλειος χώρος θα αξιοποιηθεί και για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό θα σταματήσει και η λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

 • Απουσίες μαθητών: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ.Β/2031/28-5/2020 οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των Νηπιαγωγείων δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Παρακαλούμε οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, να ενημερώσουν άμεσα την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, αλλά και τον προγραμματισμό των οδηγών για τη μεταφορά των μαθητών και τη χρήση του απαιτούμενου αριθμού μεταφορικών μέσων.

 

 •  Κανόνες Ατομικής Υγιεινής :

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των παιδιών στου κανόνες υγιεινής και η συστηματική εφαρμογή αυτών. Πιο συγκεκριμένα

 • Εκπαίδευση των παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητες της ηλικίας τους και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με τρεχούμενο νερό και υγρό σαπούνι, καθώς
  και αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια ενήλικα.
 • Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από παιδιά και προσωπικό

1)Κατά την είσοδο στον χώρο

2)Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)

3)Πριν:
Την προετοιμασία ή τη χορήγηση γεύματος
Το γεύμα
Τη χρήση της τουαλέτας.
4)Μετά:
Την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά
Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο
Τον χειρισμό απορριμμάτων

  • Το νηπιαγωγείο μας έχει προμηθευτεί τις αναγκαίες ποσότητες αντισηπτικού διαλύματος, ωστόσο κρίνεται αναγκαίο, εφόσον το επιθυμείτε, να φέρνουν στην τσάντα τους τα παιδιά αντισηπτικό από το σπίτι ή αντισηπτικά μαντηλάκια.
  • τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
  • αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
  • αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και ατομικών παιχνιδιών.

Προβλέπεται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων.

 • Καθαριότητα & Απολύμανση

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία επισημαίνεται η αναγκαιότητα της τήρησης των κάτωθι ενεργειών :

 • Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών σε κάθε αίθουσα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του. Στο Νηπιαγωγείο μας έχει ήδη προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας , σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Οι μαθητές/τριες με ευθύνη του/της νηπιαγωγού θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος.
 • Επισημαίνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός της αίθουσας τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλειμμα.

 

 •  Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος: 

Σε περίπτωση που στο σχολείο κάποιος μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που κριθούν ύποπτα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένος χώρος παραμονής του μαθητή και ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς για να το παραλάβουν ενώ καλούνται να ενημερώνουν το νηπιαγωγείο καθ’ όλη την  πορεία της ασθένειας. Ακολούθως, γίνεται απολύμανση των χώρων και τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, είναι σημαντικό να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών στο σπίτι. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) το παιδί πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να ενημερωθεί άμεσα ο παιδίατρος. Επίσης ανάλογος έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ομαλή Προσαρμογή Παιδιών

Σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν τα παιδιά ομαλά στα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους  καθοριστική είναι η συνεργασία με τους γονείς. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους  γονείς να προετοιμάσουν τα παιδιά για τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με κυρίως με την τήρηση αποστάσεων, την ατομική υγιεινή τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, καθώς και την ατομική χρήση υλικών. Πιο συγκεκριμένα:

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ  και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:

-Να αποφεύγουν τις αγκαλιές με φίλους και συμμαθητές για κάποιο διάστημα. Θα επινοήσουμε άλλους τρόπους έκφρασης της αγάπης μας και της ανάγκης μας για αγκαλιά.

– Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
– Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
– Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα,

επικοινωνήστε άμεσα

 • με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά και ενημερώστε το σχολείο.
 • Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Με καλή διάθεση, οργάνωση, σωστές παιδαγωγικά μεθόδους και παιγνιώδη τρόπο θα βοηθήσουμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτές τις νέες συνθήκες στο βαθμό του δυνατού (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία), ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά χωρίς να φοβηθούν, θα αντιληφθούν όλα όσα πρέπει να κάνουν.

Καλή δύναμη σε όλους και υγεία!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

Σχετικοί σύνδεσμοι:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου