ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Λειτουργία σχολικών μονάδων για το σχ. έτος 2021-2022.

 

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων για το σχ. έτος 2021-2022 – Βασικά σημεία ΦΕΚ 4187/10-9-2021.

 

Α ) Υποχρεωτική χρήση μάσκας

 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.

 

 «Διαλείμματα μάσκας» πραγματοποιούνται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου.

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος/η, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

 

Β) Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (selftest) για μαθητές/τριες

Οι μαθητές/τριες έως 12 ετών που κατέχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες κάτω των 12 ετών, που δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου και τους μαθητές/ τριες 12 ετών και άνω που δεν επιδεικνύουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

 

Γ) Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (selftest) – Δήλωση του αποτελέσματος.

 

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet)

 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα.
 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό,εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών.

γ) Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

 

Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19.

 

Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού με συμπτώματα περιστατικών COVID-19

 

α) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες που ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

– Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.

-Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση πρέπει να γίνει διαγνωστικό τεστ για COVID-19.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19/τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα διενεργείται διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

 

Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19

 

Ο/Η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός).

 

Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19:

 

Ο μαθητής/τρια ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, παρά τις συστάσεις γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο το παιδί να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρέλευσης δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και πάροδος τριών (3) 24ώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων.

 

Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό «στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου θα πρέπει:

 

Να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση:

 

α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των μαθητών/τριών, σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapidtest), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapidtest που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.

 

Ειδικότερα:

Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapidtest. Τις ημέρες 3 και 5, οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες θα υποβάλλονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapidtest ή PCR test). Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα παραπάνω οριζόμενα καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν στις δομές για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύοντας βεβαίωση από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ότι αποτελούν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

γ) Μαθητές/τριεςανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που:

-ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19,

-ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μια (1) διδακτική ώρα,

-μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν σε κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του 1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapidtest τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και σε selftest καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των rapidtest.

Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της δεκαήμερης απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την εντέκατη ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη δέκατη ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της απομόνωσης αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των δεκατεσσάρων ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

 

 Διαχείριση περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19

Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.

α) Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων συνεχίζονται οι καθημερινές σχολικές δραστηριότητες με συνεπή και συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης.

β) Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης το κύριο κριτήριο για την απόφαση αναστολής λειτουργίας τμήματος της σχολικής μονάδας είναι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας.Λήψη αρχείου

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:15, θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην αυλή του Νηπιαγωγείου. Τη μέρα εκείνη τα παιδιά θα έρθουν χωρίς τσάντες και δεν θα παραμείνουν στο σχολείο. Μετά τον Αγιασμό στην αυλή του νηπιαγωγείου θα σας ενημερώσουμε για θέματα λειτουργίας του σχολείου και στη συνέχεια θα αποχωρήσετε με τα παιδιά σας. Στην αυλή θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και οι αποστάσεις.

Από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου το νηπιαγωγείο θα λειτουργεί κανονικά.

Ώρα προσέλευσης 8:15 – 8:30.

Ώρα αποχώρησης 13:00 και 16:00 (μόνο για τα παιδιά που έχουν δηλώσει ολοήμερο).

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ατομικής προστασίας για όλα τα παιδιά. Είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους σε καθαρό σακουλάκι και άλλες 1-2 μάσκες, ώστε να τις αλλάξουν  εάν ιδρώσουν ή λερωθούν, και χρειάζεται να έχουν μαζί τους και ένα σακουλάκι για τις βρώμικες μάσκες (εκτός αν φοράνε μάσκα μιας χρήσης).

 

Τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν 2 self test την εβδομάδα και να έχουν βεβαίωση αρνητικού self Test κάθε Τρίτη και Παρασκευή την οποία θα δείχνετε στην Προϊσταμένη Νηπιαγωγό το πρωί που θα έρχονται τα παιδιά. Χωρίς βεβαίωση αρνητικού τεστ τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν και να παραμείνουν στο σχολείο.

Μόνο για την πρώτη εβδομάδα το self test θα πρέπει να γίνει την Κυριακή 12-9-2021, ώστε να το έχετε μαζί σας τη Δευτέρα 13-9-2021 στον Αγιασμό.

*Η διάθεση των self test στα φαρμακεία ξεκινάει από τη Τετάρτη 8-9 έως την Παρασκευή 17-9 και θα πάρετε συνολικά 6 self test για όλο το Σεπτέμβριο.Λήψη αρχείου

*σελίδες που αφορούν τα σχολεία : 17-27

Επανέναρξη λειτουργίας Νηπιαγωγείων & Δημοτικών από 10-5-2021 – Προμήθεια, διενέργεια & καταχώριση Self Test για τους μαθητές & εκπαιδευτικούς.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test).

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές/τριες εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων  παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου, σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί.

Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το self-test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

 • Η Βεβαίωση αυτή μπορεί να είναι χειρόγραφη, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι που βρίσκεται στο παρακάτω ΦΕΚ.
 • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.
 • Για τους μαθητές που μεταφέρονται με το λεωφορείο, οι γονείς οφείλουν να επιδείξουν την σχολική κάρτα και στον οδηγό, ώστε να επιβιβαστούν σε αυτό και να την έχουν στην τσάντα τους παιδιού ώστε να μπορεί να ελεγχθεί και από εμένα.

Είναι απαραίτητη η καλή σας συνεργασία, ώστε να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά τα διάστημα που απομένει προς όφελος των παιδιών.

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Γιαννάκη ΚατερίναΛήψη αρχείου

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Κεραμειών για το Σχολικό Έτος: 2021-2022

 Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται Υποχρεωτικά τα νήπια/προνήπια που έχουν γεννηθεί:

α)το 2016

β) το 2017.

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στο :   Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο – Gov.gr (www.gov.gr) 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ 31-3-2021

Η προϊσταμένη νηπιαγωγός για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για την παραλαβή εγγράφων θα βρίσκεται στο Νηπιαγωγείο από τις 9:15 έως 10:30 τις εξής μέρες:

Δευτέρα 22-3-2021

Παρασκευή 26-3-2021

Τετάρτη 31-3-2021

Στην περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας αποστείλετε email στο :

mail@nip-keram.kef.sch.gr

Το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:

Το Υποχρεωτικό Τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 13:00

Το Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 16:00 και υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών), για τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-16:00)

 • Στο Νηπιαγωγείο Κεραμειών (σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ) εγγράφονται νήπια από τις τοπικές κοινότητες :

Κεραμειών (Κεραμειές, Σιναπιάς), Περατάτων (Περατάτα, Τραυλιάτα, Μαζαρακάτα, Κάστρο), Καραβάδου και το χωριό Δοριζάτα.

Πριν έρθουν στο νηπιαγωγείο οι γονείς θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-nepiagogeio   και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
 2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

(Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή).

 Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, (εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας).

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45). Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης,απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

*Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Έγγραφα που πρέπει φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου 2021) κατόπιν ραντεβού στο 2671068245

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο (περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο που βρίσκεται παρακάτω)

β) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ)Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων για τα αδέρφια που φοιτούν στο Δημοτικό (ή αντίστοιχα από το Γυμνάσιο ή το Λύκειο Κεραμειών).

ε) Γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

στ)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, για όσους δεν κάνουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά)

ε)Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (για όσους δεν κάνουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά).

στ) Υπέυθυνη Δήλωση –έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα για εγγραφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο.

* Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο κατόπιν ραντεβού στο 2671068245

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

 • Οι γονείς των νηπίων (2015) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
 • Οι γονείς των προνηπίων (2016), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό.

Η Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Γιαννάκη ΚατερίναΛήψη αρχείου

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας.

Αγαπητοί γονείς,

Λόγω των εξελίξεων της πανδημίας COVID-19, όπως ίσως έχετε ήδη ενημερωθεί, ανακοινώθηκαν νέα κυβερνητικά μέτρα πρόληψης.

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει σύγχρονη τηλεκπαίδευση στους μαθητές των Νηπιαγωγείων σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπουργού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συνδέσμους (links) προκειμένου να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Webex θα σας αποσταλούν με e-mail μέχρι την Τρίτη 17-11-2020. Δεν θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση στο blog του σχολείου, καθώς οι σύνδεσμοι που θα σας στείλουμε θα αφορούν τη σχολική μας μονάδα και δεν πρέπει να ανακοινωθούν ανοιχτά για λόγους ασφάλειας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.

Οι νηπιαγωγοί

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγουν στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέονται μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων, που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Τα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό «User Agent», γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή – πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (αρ. 6 §1 περ. ε ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 §1 περ. γ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης,θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών/τριών ή γονέων/κηδεμόνων, θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία των μαθητών/τριών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν), μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά τους, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-2106475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορούν οι μαθητές/τριες να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

 

Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ οτι μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

 • Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.
 • Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.
 • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
 • Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.
 • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και  υποστήριξή σας στην εγγραφή των μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Σας ευχόμαστε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας !

 

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
——————————————————————-
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Τηλέφωνο:  801-11-801-81

*Η εν λόγω ανακοίνωση θα σας δοθεί και έντυπα με την προσθήκη του προσωπικού Αριθμού Μητρώου  (Α.Μ) του κάθε μαθητή/τριας. Ο αριθμός αυτός είναι διαφορετικός για κάθε παιδί και είναι απαραίτητος για την εγγραφή σας εάν το επιθυμείτε.

Η Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Γιαννάκη Αικατερίνη

 

Έναρξη νέας σχολικής χρονιά – Αγιασμός – Μέτρα και οδηγίες ΕΟΔΥ

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά 2020-2021!

Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του νηπιαγωγείου στις 11:00.

Τα παιδιά θα παραμείνουν κοντά στους γονείς τους και όλοι θα τηρήσουμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Να έχετε όλοι μάσκα προστασίας  η οποία θα φορεθεί στην περίπτωση του συνωστισμού στην αυλή (κάτι που θα πρέπει να αποφύγουμε). Μετά το τέλος του αγιασμού θα παραμείνουμε στην αυλή για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Στη συνέχεια τα παιδιά θα αποχωρίσουν με τους γονείς. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά και το ολοήμερο πρόγραμμα (έως 16:00).

Ξεκινάει μια χρονιά με αυξημένες απαιτήσεις και δυσκολίες που μας βρίσκει (ίσως και ακριβώς για αυτό) με περισσότερο κέφι και διάθεση για μια δημιουργική και όμορφη χρονιά. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του νηπιαγωγείου μας , Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου, με αγάπη και μεράκι σχεδίασε εκ νέου (μετά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης) επιδαπέδια παιχνίδια (συντονισμού κινήσεων, προσανατολισμού, ανάγνωσης και ερμηνείας κώδικα – μαθηματικά) στην αυλή για να υποδεχθούν και να δώσουν χαρά σε παλιούς και νέους μαθητές.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρούνται στο πλαίσιο του δυνατού οι οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Έχει γίνει η πρόβλεψη για ατομικούς μαρκαδόρους καθώς και θήκες για τις μάσκες προστασίας όπου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα φορούμε όλοι (μαθητές & εκπαιδευτικοί) εντός του σχολείου.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις οδηγίες που έχουν σταλεί από το ΕΟΔΥ.

Με καλή διάθεση και συνεργασία όλα θα πάνε καλά!

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρόνια και υγεία σε όλους.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά και το ρόλο των σχολικών
μονάδων στη μετάδοση του ιού
Η λοίμωξη COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) οφείλεται στον ιό SARS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ο οποίος μεταδίδεται από
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλονται μέσω
της ομιλίας και ιδιαίτερα μέσω βήχα ή πταρμού, ή με άμεση ή έμμεση επαφή με
εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών όταν
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3
αυτά έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια, ή με επιμολυσμένες
επιφάνειες). Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εκδήλωσης των συμπτωμάτων, είναι 5-6
ημέρες, ενώ κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες.
Λιγότερο από 5% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά
παιδιά, ενώ διεθνώς το ποσοστό των προσβεβλημένων παιδιών κυμαίνεται από 1-
7%, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η λοίμωξη
COVID-19 στα παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με ηπιότερα συμπτώματα ή είναι
ασυμπτωματική και εμφανίζει σημαντικά μικρότερη θνητότητα. Ειδικότερα, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η θνητότητα σε ηλικίες κάτω των 19 ετών υπολογίζεται σε
ποσοστό 0,03%.
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και
βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
• Δυσκολία στην αναπνοή
• Μυαλγίες
• Ρίγος
• Πονοκέφαλος
• Δυσκαταποσία
• Ρινική καταρροή/συμφόρηση
• Ναυτία / έμετος
• Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

1. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του Νηπιαγωγείου

Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και
άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να
προσέρχονται στο Νηπιαγωγείο. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η
επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση
σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων για τη συμμόρφωση στη δέσμευση
αυτή και τον εκ των προτέρων εναλλακτικό προγραμματισμό. Επίσης,
πρόβλεψη για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του Νηπιαγωγείου σε
περιπτώσεις απουσίας του προσωπικού λόγω ασθένειας
Σύσταση προς τους γονείς για έλεγχο των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση
συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από
το σπίτι
• Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο
υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και άλλων
συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των προσερχόμενων παιδιών, και σε
περίπτωση υποψίας προβλήματος συζητά το θέμα με γονέα/κηδεμόνα
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό
δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που
επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, θα πρέπει να
ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο του Νηπιαγωγείου και να ακολουθούν τις
οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση του οικογενειακού περιβάλλοντος
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή
με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο
Νηπιαγωγείο για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο
διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο
εμφάνισης συμπτωμάτων
• Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για
συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και
να παρακολουθεί την πορεία τους.Λήψη αρχείου

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

Μια ακόμα χρονιά φτάνει στο τέλος της!

Μια χρονιά φτάνει στο τέλος της, μια χρονιά πολύ διαφορετική σε σχέση με όσα ξέραμε μέχρι τώρα… όλοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, να διαχειριστούμε πράγματα διαφορετικά, αγχωτικά και δύσκολα  πολλές φορές. Μαζί με όλους μας τα παιδιά είχαν και αυτά να αντιμετωπίσουν τόσες αλλαγές, να διαχειριστούν το εγκλεισμό τους στο σπίτι, να είναι μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον που είναι το σχολείο και οι φίλοι τους… και όταν επιστρέψαμε στο σχολείο, έπρεπε και πάλι να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, κανόνες, συνήθειες, να χωριστούν κατά το ήμισυ από την παρέα τους… να μάθουν να προσέχουν γενικά… Ότι μαθαίναμε όλη τη χρονιά.. το μαζί και το μοιράζομαι τώρα έπρεπε να αλλάξουν!

Μέσα από την προσπάθεια που κάναμε συστηματικά, υπεύθυνα, οργανωμένα και προσεχτικά, τα παιδιά κατανόησαν την κατάσταση στην οποία έπρεπε να προσαρμοστούμε για ένα διάστημα και όχι για πάντα. Χωρίς να περάσει το μήνυμα ότι το άγγιγμα και η αγκαλιά με τους φίλους μας είναι κάτι που δε θα ξανακάνουμε ποτέ, χωρίς να φοβηθούν, χωρίς να νιώσουν ότι πρέπει να αποκλειστούν από τους φίλους… Αντίθετα βρήκαμε όλοι  μαζί διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους να «δίνουμε» αγκαλιά, να λέμε μπράβο χωρίς να ενώνουμε τα χέρια, να είμαστε μαζί κρατώντας την απόσταση.

(ενδεικτικές ζωγραφιές αναμνήσεων και αξιολόγησης της χρονιάς!)

Και τα παιδιά για άλλη μια φορά μας ξάφνιασαν ευχάριστα! Τα κατάφεραν υπέροχα, χωρίς να στερηθούν τίποτα από το παιχνίδι τους και τη χαρά να είναι στο σχολείο. Ίσα ίσα κατάλαβαν ότι όλοι μαζί, αν όλοι προσέχουμε «θα τον νικήσουμε το κορωνοϊο και θα γίνει μικρός αυτός, γιατί εμείς θα είμαστε πιο δυνατοί», όπως είπαν τα ίδια!

(η εμπέδωση της τήρησης των μέτρων που φαίνεται και στις ζωγραφιές!)

Μέσα από την καρδιά μας αποχαιρετούμε αυτή την ωραία ομάδα παιδιών, που μας χάρισε στιγμές, ατάκες, γέλια, ιδέες και τελικά αγάπη! Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά μας! Ευχαριστούμε και όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη, την έμπρακτη αναγνώριση της δουλειάς μας.

Καλό καλοκαίρι σε όλους με υγεία και χαρά!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

 

 

 

Ανακοίνωση επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων & μέτρα που έχουν ληφθεί στο Νηπιαγωγείο μας.

Έφτασε η ώρα να γυρίσουμε στο σχολείο μας, όμως κάποια πράγματα έχουν αλλάξει…

Από τη Δευτέρα 01-06-2020 επαναλειτουργούν  οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 .

Στο Νηπιαγωγείο έχει πραγματοποιηθεί Απολύμανση – Μικροβιοκτονία σε όλους τους χώρους.

Για να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής, όπως ορίζονται από το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΔΥ:

 • Το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα δε θα λειτουργεί. Όλοι οι μαθητές θα αποχωρούν στη 13:00 μμ. (όλοι οι μεταφερόμενοι μαθητές θα αποχωρούν με το mini bus των 13:00 μμ.)

 

 • Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έχουν χωριστεί σε δυο τμήματα καθώς υπάρχει κατάλληλη και επαρκώς αεριζόμενη αίθουσα διδασκαλίας, επομένως η φοίτηση για όλα τα παιδιά θα είναι καθημερινή.
 • Η διαμόρφωση των δυο, πλέον, τάξεων έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ  και η διαρρύθμιση των αιθουσών μας έχει πραγματοποιηθεί με τρόπο που να επιτρέπεται η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό υλικό και τα παιχνίδια, έχουν αποσυρθεί τα παιχνίδια που δεν δύνανται να απολυμανθούν, έχει δρομολογηθεί η ατομική χρήση υλικών  (ψαλίδια, κόλλες) κι εξοπλισμού της τάξης μας, όπως καρέκλες και θέσεις σε τραπεζάκια. Τα παιχνίδια και γενικότερα το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό του κάθε τμήματος  μετά τη λήξη του προγράμματος θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται προς χρήση από τους μαθητές.

Οι μικρές ομάδες των δυο τμημάτων αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους.

 • Διαδικασία προσέλευσης – αποχώρησης μαθητών: Η προσέλευση θα πραγματοποιείται σταδιακά από τις 08:15 εώς 08:30 πμ και η αποχώρηση στη 13:00 μμ.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στο χώρο του σχολείου εισέρχονται μόνο τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδό τους στον χώρο του νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα.  Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών,  παρακαλούνται οι γονείς να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να μη συγκεντρώνονται όλοι μαζί στην είσοδο του Νηπιαγωγείου.

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα:Με αφορμή τις νέες συνθήκες, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η επαφή των νηπίων των δύο τμημάτων στους κοινόχρηστους χώρους. Ο αύλειος χώρος θα αξιοποιηθεί και για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό θα σταματήσει και η λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

 • Απουσίες μαθητών: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ.Β/2031/28-5/2020 οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των Νηπιαγωγείων δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Παρακαλούμε οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, να ενημερώσουν άμεσα την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, αλλά και τον προγραμματισμό των οδηγών για τη μεταφορά των μαθητών και τη χρήση του απαιτούμενου αριθμού μεταφορικών μέσων.

 

 •  Κανόνες Ατομικής Υγιεινής :

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των παιδιών στου κανόνες υγιεινής και η συστηματική εφαρμογή αυτών. Πιο συγκεκριμένα

 • Εκπαίδευση των παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητες της ηλικίας τους και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με τρεχούμενο νερό και υγρό σαπούνι, καθώς
  και αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια ενήλικα.
 • Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από παιδιά και προσωπικό

1)Κατά την είσοδο στον χώρο

2)Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)

3)Πριν:
Την προετοιμασία ή τη χορήγηση γεύματος
Το γεύμα
Τη χρήση της τουαλέτας.
4)Μετά:
Την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά
Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο
Τον χειρισμό απορριμμάτων

  • Το νηπιαγωγείο μας έχει προμηθευτεί τις αναγκαίες ποσότητες αντισηπτικού διαλύματος, ωστόσο κρίνεται αναγκαίο, εφόσον το επιθυμείτε, να φέρνουν στην τσάντα τους τα παιδιά αντισηπτικό από το σπίτι ή αντισηπτικά μαντηλάκια.
  • τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
  • αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
  • αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και ατομικών παιχνιδιών.

Προβλέπεται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων.

 • Καθαριότητα & Απολύμανση

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία επισημαίνεται η αναγκαιότητα της τήρησης των κάτωθι ενεργειών :

 • Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών σε κάθε αίθουσα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του. Στο Νηπιαγωγείο μας έχει ήδη προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας , σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Οι μαθητές/τριες με ευθύνη του/της νηπιαγωγού θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος.
 • Επισημαίνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός της αίθουσας τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλειμμα.

 

 •  Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος: 

Σε περίπτωση που στο σχολείο κάποιος μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που κριθούν ύποπτα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένος χώρος παραμονής του μαθητή και ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς για να το παραλάβουν ενώ καλούνται να ενημερώνουν το νηπιαγωγείο καθ’ όλη την  πορεία της ασθένειας. Ακολούθως, γίνεται απολύμανση των χώρων και τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, είναι σημαντικό να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών στο σπίτι. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) το παιδί πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να ενημερωθεί άμεσα ο παιδίατρος. Επίσης ανάλογος έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ομαλή Προσαρμογή Παιδιών

Σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν τα παιδιά ομαλά στα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους  καθοριστική είναι η συνεργασία με τους γονείς. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους  γονείς να προετοιμάσουν τα παιδιά για τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με κυρίως με την τήρηση αποστάσεων, την ατομική υγιεινή τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, καθώς και την ατομική χρήση υλικών. Πιο συγκεκριμένα:

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ  και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:

-Να αποφεύγουν τις αγκαλιές με φίλους και συμμαθητές για κάποιο διάστημα. Θα επινοήσουμε άλλους τρόπους έκφρασης της αγάπης μας και της ανάγκης μας για αγκαλιά.

– Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
– Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
– Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα,

επικοινωνήστε άμεσα

 • με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά και ενημερώστε το σχολείο.
 • Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Με καλή διάθεση, οργάνωση, σωστές παιδαγωγικά μεθόδους και παιγνιώδη τρόπο θα βοηθήσουμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτές τις νέες συνθήκες στο βαθμό του δυνατού (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία), ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά χωρίς να φοβηθούν, θα αντιληφθούν όλα όσα πρέπει να κάνουν.

Καλή δύναμη σε όλους και υγεία!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

Σχετικοί σύνδεσμοι:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Νερό!

Τώρα που άρχισαν οι ζέστες σκεφτήκαμε ότι είναι ευκαιρία να παίξουμε με κάτι που αρέσει πολύ στα παιδιά… και στους μεγάλους… και είναι απαραίτητο για να ζούμε… Για να βάλουμε ένα αίνιγμα για να το βρείτε

«Όταν πλυθώ λερώνεται…» Τι είναι;

Το παιχνίδι με το νερό, ακριβώς επειδή είναι βιωματικό αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Ας ξεκινήσουμε…

Δες το νερό..έχει χρώμα; Μυρίζει; Έχει γεύση; Συζητήστε για το νερό, τι μας χρησιμεύει, που το βρίσκουμε κλπ.

Δράση 1

Ώρα για φούσκες! Δες στο βίντεο που φτιάξαμε για σένα πώς θα κάνεις τις πιο μεγάλες σαπουνόφουσκες!!!

Πάμε τώρα να γνωρίσουμε κάποιες ιδιότητες του νερού παίζοντας…

Δράση 2

Διαλυτότητα

Πριν από όλα

 • Συζήτησε με τους γονείς σου τι νομίζεις ότι θα γίνει αν ρίξεις σε ένα ποτήρι με νερό διάφορα υλικά (Σημ: αφήστε τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις, να πουν τι πιστεύουν ότι θα γίνει και γιατί).
 • Πειραματίσου με καθένα από τα υλικά ξεχωριστά που προτείνουμε στο φύλλο εργασίας ή και με άλλα (Σημ: αφήστε να δοκιμάσουν τα παιδιά χωρίς να προδώσετε τι θα συμβεί κάθε φορά!
 • Τι είδες, τι κατάλαβες, τι συνέβη, έγινε αυτό που περίμενες; (Σημ:Είναι χρήσιμο τα παιδιά να κάνουν λάθη και να διαπιστώσουν μόνα τους τι συμβαίνει κάθε φορά διατυπώνοντας τα συμπεράσματά τους…)

Τέλος το κάθε παιδί θα σημειώσει με τα αντίστοιχα σύμβολα το παρακάτω φύλλο εργασίας (πίνακας διπλής εισόδου).

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Φυλλο-για-διαλυτότητα.docx

Είναι μεγάλη η χαρά που καταφέραμε ένα μέρος από τις ασύγχρονες δράσεις που προτείναμε, να το υλοποιήσουμε με τα παιδιά στο σχολείο! Έστω και χωρισμένοι σε δυο τμήματα, είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε σε βάθος με το θέμα «ΝΕΡΟ» , να παίξουμε παιχνίδια και να κάνουμε πειράματα. Η διαλυτότητα του νερού μας έδωσε ευκαιρίες για συζήτηση, υποθέσεις, προβληματισμό, δοκιμές, συμπεράσματα! Μα; βοήθησε δηλαδή να αναπτύξουμε επιστημονική σκέψη .

Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και των δυο ομάδων:

 

Δράση 3

Μιλάει το νερό; Όχι; Και όμως μιλάει! Άκου το νερό και βρες τη σωστή εικόνα που δείχνει τον ήχο… για να δούμε ποιος έχει τα πιο «δυνατά» αφτιά;

Δράση 4

Επίπλευση & Βύθιση

Έχεις παρατηρήσει ότι κάποια αντικείμενα στο νερό και στη θάλασσα μένουν στην επιφάνεια, δηλαδή επιπλέουν, ενώ κάποια άλλα φτάνουν στον πάτο του νερού, δηλαδή βυθίζονται; Συγκεντρώστε μαζί με τους γονείς σας τα υλικά που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας, αλλά και διάφορα άλλα που θέλει το παιδί.

 • Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί και γιατί; (Το παιδί θα κάνει υποθέσεις και προβλέψεις, για το κάθε αντικείμενο που θα μπει στο νερό).
 • Στη συνέχεια δοκίμασε ένα ένα αντικείμενο στο νερό και συζήτησε τι βλέπεις να γίνεται… Έγινε αυτό που περίμενες; Γιατί; (Σημ: εξηγήστε ότι δεν είναι μόνο το βάρος του αντικειμένου που παίζει ρόλο, αλλά και το σχήμα και το μέγεθος. Αν είναι συμπαγές ή κούφιο. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό αν βάλουν τα παιδιά μια μπάλα από πλαστελίνη και ένα καραβάκι από πλαστελίνη).

Τέλος το κάθε παιδί θα σημειώσει με τα αντίστοιχα σύμβολα το παρακάτω φύλλο εργασίας (πίνακας διπλής εισόδου).

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Φυλλο-για-επίπλευση-βύθιση.docx

Δράση 5

Τήξη και Πήξη

 • Όταν βάζεις παγάκια στο χυμό σου τι παθαίνουν; Αρχίζουν να λιώνουν… Γιατί; Αυτό λέγεται τήξη του νερού.

Σημ: Εξηγούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο χυμός είναι πιο ζεστός από τα παγάκια και η θερμότητα είναι αυτή που λιώνει τον πάγο.

 • Έχεις παρατηρήσει τι συμβαίνει στο νερό όταν μπει στην κατάψυξη; Τι γίνεται; Σωστά! Γίνεται πάγος. Γιατί όταν το νερό κρυώνει πολύ γίνεται πάγος (αποβολή θερμότητας). Αυτό λέγεται πήξη του νερού.

Τώρα ας παίξουμε με αυτή την ιδιότητα του νερού.

Δες το παρακάτω βίντεο που φτιάξαμε και κάνε και εσύ μια ζωγραφιά με τα χρωματιστά παγάκια!

 

Περιμένουμε να μας στείλετε τις «νερένιες» ζωγραφιές σας!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

Γεννημένη σε κουκούλι, μαθημένη από μικρούλι να κουνάει με χαρά τα δικά της τα φτερά…

Τι είναι;

(αίνιγμα)

Για αυτή την εβδομάδα το θέμα μας είναι οι πεταλούδες. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είναι αδύνατο να γίνουν όλα όσα θα κάναμε στην τάξη… Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει μια προσπάθεια ώστε με ένα τρόπο διαφορετικό, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το θέμα, με τη βοήθεια σας να παίξουν, να μάθουν και να χαρούν. Θα ήταν πολύ ωραίο να μας στείλετε οτιδήποτε παραγόμενο από τα παιδιά, στο email του νηπιαγωγείου, (όχι βεβαίως φωτογραφία των ίδιων των παιδιών, για λόγους προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων), αλλά μόνο τα έργα τους!

Ας ξεκινήσουμε:

Δράση 1

Ας μάθουμε λίγα πράγματα για τις πεταλούδες… πριν προβάλλετε την παρουσίαση, καλό είναι να ρωτήσετε τα παιδιά αν ξέρουν κάτι για τις πεταλούδες. Στη συνέχεια δείτε μαζί και συζητήστε τις πληροφορίες που θα δείτε παρακάτω:

Μπορείτε να δείτε και το παρακάτω Video:

Δράση 2

Τώρα… Για να δούμε τι θυμάστε; Σας ετοιμάσαμε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να θυμηθείτε τα στάδια του κύκλου ζωής της πεταλούδας. Πάτα και σύρε το σωστό αριθμό κάτω από τη σωστή εικόνα… Τι γίνεται πρώτο; Δεύτερο; Τρίτο; Τέταρτο; Για να δούμε τα κατάφερες;

*Σημείωση για τους γονείς: Μπορείτε να μας στείλετε τις απαντήσεις του παιδιού, θα σας οδηγήσει η εφαρμογή. Μην ξεχνάτε ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνει σωστά, ούτε να  διορθώσετε το παιδί. Αλλά να θυμηθεί μόνο του όσο μπορεί τη σειρά!

 

Διαδραστικό φύλλο  εργασίας για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας.

https://www.liveworksheets.com/rd445756xx

Δράση 3

Και τώρα… Φαντάσου πώς θα φτιάξεις κάποιες αλλιώτικες, λίγο διαφορετικές πεταλούδες. Μπορείς να βάλεις διάφορα υλικά… πχ καλαμάκια, πέτρες, πλαστελίνη, φύλλα, κουμπιά, καπάκια, ή και φρούτα, ξηρούς καρπούς ή ότι άλλο, και να φτιάξεις μια δικιά σου πεταλούδα. Μπορείς να της δώσεις και όνομα! Και μετά οι γονείς σου να την στείλουν με μια φωτογραφία και να μας γράψουν ή να γράψεις εσύ το όνομα της. Εδώ σου έχουμε μερικές ιδέες, αλλά θέλουμε να δούμε τη δική σου ιδέα!

Πεταλούδα με διάφορα υλικά:

http://meinneueslebenincanada.blogspot.de/2014/04/dranbleiben.html

https://images.app.goo.gl/8vSTgpPjrek172Rt7

https://images.app.goo.gl/gGyF2iSTqSVpnvVU7

https://images.app.goo.gl/GwRhtZQWxemYSZzX8

Η πεταλούδα που έκανε ο Λέων μαζί με την αδερφή του με όσπρια, δημητριακά και ξηρούς καρπούς! Υπέροχη δουλειά και νόστιμη! Μπράβο σας!!!

Δράση 4

Ώρα για παραμύθι… Διάβασε το παραμύθι «Μια κάμπια πολύ πεινασμένη», του Eric Carle… σου άρεσε;

https://www.youtube.com/watch?v=Z7hTGCs9QJY

Δράση 5

Παιχνίδι προσοχής, μνήμης και χρονικής αλληλουχίας

 1. Αυτή η κάμπια όλο έτρωγε ε; Μπορείς να θυμηθείς τα φρούτα που έφαγε με τη σωστή σειρά και να τα πεις στους γονείς σου;

 

 1. Και τώρα σκέψου τους «αρχηγούς» (σημείωση για τους γονείς: το πρώτο γράμμα δηλαδή με τον ήχο του γράμματος πχ Αααα όχι Άλφα) και συμπλήρωσε ανάλογα το παρακάτω φύλλο εργασίας:

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Τι-εφαγε-η-κάμπια-1.docx

 

Δράση 6

Παιδί & Μαθηματικά – Συμμετρία

Αν παρατηρήσεις οι πεταλούδες έχουν ακριβώς τα ίδια σχέδια και χρώματα και στα 4 στα φτερά τους (ανά δυο). Αυτό λέγεται συμμετρία. Σου θυμίζουμε το παιχνίδι που είχαμε παίξει στο πάτωμα με τα χρωματιστά ξυλάκια, όπου έπρεπε να φτιάξεις από τη μια πλευρά της γραμμής το σχέδιο που είχε από την άλλη.

Τώρα στο παρακάτω φύλλο, σου έχουμε φτιάξει το σχέδιο στη μισή πεταλούδα… μπορείς να φτιάξεις ακριβώς το ίδιο στην άλλη πλευρά;

*σημείωση: το φύλλο εργασίας μπορεί να εκτυπωθεί ή να γίνει απευθείας στον υπολογιστή ή ακόμα να σχεδιάσεις εσύ ή οι γονείς σου μια πεταλούδα σε ένα άσπρο χαρτί, να φτιάξεις με προσοχή σχέδια από τη μία πλευρά και μετά να προσπαθήσεις να κάνεις τα ίδια στη σωστή θέση και με τα σωστά χρώματα από την άλλη…

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Συμμετρία.docx

Δράση 7

Φυσικές επιστήμες: Η σκιά

Έλα να παίξουμε το παιχνίδι της σκιάς! Ζωγράφισε μια πεταλούδα σε ένα χαρτί, κάνε μόνο το περίγραμμα (το γύρω γύρω και προσπάθησε να είναι μια μεγάλη πεταλούδα). Κόψε με ένα ψαλιδάκι την πεταλούδα σου. Τώρα βάλε ένα χαρτί στο πάτωμα και βρες ένα φακό. Με ποιο τρόπο θα φανεί η σκιά της πεταλούδας στο χαρτί σου; Που πρέπει να βάλεις το φακό; Σωστά! Ο φακός πρέπει να είναι πίσω από την κομμένη πεταλούδα… βλέπεις τη σκιά της στο χαρτί σου; Μπορεί η μαμά ή ο μπαμπάς να κρατήσει το φακό και εσύ με ένα μαρκαδόρο να σχεδιάσεις στο χαρτί τη σκιά της πεταλούδας που βλέπεις. Τώρα πήγαινε την κομμένη πεταλούδα πιο κοντά ή πιο μακριά… Τι συμβαίνει με τη σκιά; Πώς γίνεται όταν πάει πιο κοντά στο χαρτί; Είναι πιο μικρή ή πιο μεγάλη από πριν; Στείλε μας το σχέδιο σου να δούμε τις σκιές που έφτιαξες!

 

Περιμένουμε με χαρά να δούμε κάτι από όλα αυτά που έκανες!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου