Εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδαςΛήψη αρχείου

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Στόχος Βελτίωσης:

Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, ώστε να διαχειρίζονται, οργανώνουν, αξιολογούν και να κατανοούν, το πλήθος των πληροφοριών, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

 

Σχέδιο Δράσης: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών με χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ