Επικοινωνία

Πληροφορίες: Κατερίνα Γιαννάκη

Ταχ. δ/νση: Κεραμειές, Τ.Κ. 28100, Κεφαλονιά.

Τηλ. επικοινωνίας: 2671068245

mail@nip-keram.kef.sch.gr