Εξ αποστάσεως ασύγχρονες δράσεις.

Η Ενότητα αυτή αποτελεί αποθετήριο όλων των ασύχρονων εξ αποστάσεως δράσεων που προτείνονται από το Νηπιαγωγείο μας. Ακουμπώντας πάνω στον τίτλο, μπορείτε να δείτε και να επιλέξετε την κάθε δράση.