Ανακοίνωση επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων & μέτρα που έχουν ληφθεί στο Νηπιαγωγείο μας.

Έφτασε η ώρα να γυρίσουμε στο σχολείο μας, όμως κάποια πράγματα έχουν αλλάξει…

Από τη Δευτέρα 01-06-2020 επαναλειτουργούν  οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 .

Στο Νηπιαγωγείο έχει πραγματοποιηθεί Απολύμανση – Μικροβιοκτονία σε όλους τους χώρους.

Για να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής, όπως ορίζονται από το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΔΥ:

 • Το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα δε θα λειτουργεί. Όλοι οι μαθητές θα αποχωρούν στη 13:00 μμ. (όλοι οι μεταφερόμενοι μαθητές θα αποχωρούν με το mini bus των 13:00 μμ.)

 

 • Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έχουν χωριστεί σε δυο τμήματα καθώς υπάρχει κατάλληλη και επαρκώς αεριζόμενη αίθουσα διδασκαλίας, επομένως η φοίτηση για όλα τα παιδιά θα είναι καθημερινή.
 • Η διαμόρφωση των δυο, πλέον, τάξεων έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ  και η διαρρύθμιση των αιθουσών μας έχει πραγματοποιηθεί με τρόπο που να επιτρέπεται η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό υλικό και τα παιχνίδια, έχουν αποσυρθεί τα παιχνίδια που δεν δύνανται να απολυμανθούν, έχει δρομολογηθεί η ατομική χρήση υλικών  (ψαλίδια, κόλλες) κι εξοπλισμού της τάξης μας, όπως καρέκλες και θέσεις σε τραπεζάκια. Τα παιχνίδια και γενικότερα το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό του κάθε τμήματος  μετά τη λήξη του προγράμματος θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται προς χρήση από τους μαθητές.

Οι μικρές ομάδες των δυο τμημάτων αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους.

 • Διαδικασία προσέλευσης – αποχώρησης μαθητών: Η προσέλευση θα πραγματοποιείται σταδιακά από τις 08:15 εώς 08:30 πμ και η αποχώρηση στη 13:00 μμ.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στο χώρο του σχολείου εισέρχονται μόνο τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδό τους στον χώρο του νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα.  Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών,  παρακαλούνται οι γονείς να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να μη συγκεντρώνονται όλοι μαζί στην είσοδο του Νηπιαγωγείου.

 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα:Με αφορμή τις νέες συνθήκες, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η επαφή των νηπίων των δύο τμημάτων στους κοινόχρηστους χώρους. Ο αύλειος χώρος θα αξιοποιηθεί και για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό θα σταματήσει και η λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

 • Απουσίες μαθητών: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ.Β/2031/28-5/2020 οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των Νηπιαγωγείων δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Παρακαλούμε οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, να ενημερώσουν άμεσα την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, αλλά και τον προγραμματισμό των οδηγών για τη μεταφορά των μαθητών και τη χρήση του απαιτούμενου αριθμού μεταφορικών μέσων.

 

 •  Κανόνες Ατομικής Υγιεινής :

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των παιδιών στου κανόνες υγιεινής και η συστηματική εφαρμογή αυτών. Πιο συγκεκριμένα

 • Εκπαίδευση των παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητες της ηλικίας τους και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με τρεχούμενο νερό και υγρό σαπούνι, καθώς
  και αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια ενήλικα.
 • Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από παιδιά και προσωπικό

1)Κατά την είσοδο στον χώρο

2)Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)

3)Πριν:
Την προετοιμασία ή τη χορήγηση γεύματος
Το γεύμα
Τη χρήση της τουαλέτας.
4)Μετά:
Την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά
Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο
Τον χειρισμό απορριμμάτων

  • Το νηπιαγωγείο μας έχει προμηθευτεί τις αναγκαίες ποσότητες αντισηπτικού διαλύματος, ωστόσο κρίνεται αναγκαίο, εφόσον το επιθυμείτε, να φέρνουν στην τσάντα τους τα παιδιά αντισηπτικό από το σπίτι ή αντισηπτικά μαντηλάκια.
  • τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
  • αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
  • αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και ατομικών παιχνιδιών.

Προβλέπεται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων.

 • Καθαριότητα & Απολύμανση

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία επισημαίνεται η αναγκαιότητα της τήρησης των κάτωθι ενεργειών :

 • Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών σε κάθε αίθουσα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του. Στο Νηπιαγωγείο μας έχει ήδη προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας , σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Οι μαθητές/τριες με ευθύνη του/της νηπιαγωγού θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος.
 • Επισημαίνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός της αίθουσας τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλειμμα.

 

 •  Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος: 

Σε περίπτωση που στο σχολείο κάποιος μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που κριθούν ύποπτα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένος χώρος παραμονής του μαθητή και ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς για να το παραλάβουν ενώ καλούνται να ενημερώνουν το νηπιαγωγείο καθ’ όλη την  πορεία της ασθένειας. Ακολούθως, γίνεται απολύμανση των χώρων και τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, είναι σημαντικό να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών στο σπίτι. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) το παιδί πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να ενημερωθεί άμεσα ο παιδίατρος. Επίσης ανάλογος έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ομαλή Προσαρμογή Παιδιών

Σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν τα παιδιά ομαλά στα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους  καθοριστική είναι η συνεργασία με τους γονείς. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους  γονείς να προετοιμάσουν τα παιδιά για τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με κυρίως με την τήρηση αποστάσεων, την ατομική υγιεινή τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, καθώς και την ατομική χρήση υλικών. Πιο συγκεκριμένα:

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ  και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:

-Να αποφεύγουν τις αγκαλιές με φίλους και συμμαθητές για κάποιο διάστημα. Θα επινοήσουμε άλλους τρόπους έκφρασης της αγάπης μας και της ανάγκης μας για αγκαλιά.

– Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
– Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
– Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα,

επικοινωνήστε άμεσα

 • με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά και ενημερώστε το σχολείο.
 • Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Με καλή διάθεση, οργάνωση, σωστές παιδαγωγικά μεθόδους και παιγνιώδη τρόπο θα βοηθήσουμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτές τις νέες συνθήκες στο βαθμό του δυνατού (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία), ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά χωρίς να φοβηθούν, θα αντιληφθούν όλα όσα πρέπει να κάνουν.

Καλή δύναμη σε όλους και υγεία!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

Σχετικοί σύνδεσμοι:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Νερό!

Τώρα που άρχισαν οι ζέστες σκεφτήκαμε ότι είναι ευκαιρία να παίξουμε με κάτι που αρέσει πολύ στα παιδιά… και στους μεγάλους… και είναι απαραίτητο για να ζούμε… Για να βάλουμε ένα αίνιγμα για να το βρείτε

«Όταν πλυθώ λερώνεται…» Τι είναι;

Το παιχνίδι με το νερό, ακριβώς επειδή είναι βιωματικό αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Ας ξεκινήσουμε…

Δες το νερό..έχει χρώμα; Μυρίζει; Έχει γεύση; Συζητήστε για το νερό, τι μας χρησιμεύει, που το βρίσκουμε κλπ.

Δράση 1

Ώρα για φούσκες! Δες στο βίντεο που φτιάξαμε για σένα πώς θα κάνεις τις πιο μεγάλες σαπουνόφουσκες!!!

Πάμε τώρα να γνωρίσουμε κάποιες ιδιότητες του νερού παίζοντας…

Δράση 2

Διαλυτότητα

Πριν από όλα

 • Συζήτησε με τους γονείς σου τι νομίζεις ότι θα γίνει αν ρίξεις σε ένα ποτήρι με νερό διάφορα υλικά (Σημ: αφήστε τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις, να πουν τι πιστεύουν ότι θα γίνει και γιατί).
 • Πειραματίσου με καθένα από τα υλικά ξεχωριστά που προτείνουμε στο φύλλο εργασίας ή και με άλλα (Σημ: αφήστε να δοκιμάσουν τα παιδιά χωρίς να προδώσετε τι θα συμβεί κάθε φορά!
 • Τι είδες, τι κατάλαβες, τι συνέβη, έγινε αυτό που περίμενες; (Σημ:Είναι χρήσιμο τα παιδιά να κάνουν λάθη και να διαπιστώσουν μόνα τους τι συμβαίνει κάθε φορά διατυπώνοντας τα συμπεράσματά τους…)

Τέλος το κάθε παιδί θα σημειώσει με τα αντίστοιχα σύμβολα το παρακάτω φύλλο εργασίας (πίνακας διπλής εισόδου).

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Φυλλο-για-διαλυτότητα.docx

Είναι μεγάλη η χαρά που καταφέραμε ένα μέρος από τις ασύγχρονες δράσεις που προτείναμε, να το υλοποιήσουμε με τα παιδιά στο σχολείο! Έστω και χωρισμένοι σε δυο τμήματα, είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε σε βάθος με το θέμα «ΝΕΡΟ» , να παίξουμε παιχνίδια και να κάνουμε πειράματα. Η διαλυτότητα του νερού μας έδωσε ευκαιρίες για συζήτηση, υποθέσεις, προβληματισμό, δοκιμές, συμπεράσματα! Μα; βοήθησε δηλαδή να αναπτύξουμε επιστημονική σκέψη .

Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και των δυο ομάδων:

 

Δράση 3

Μιλάει το νερό; Όχι; Και όμως μιλάει! Άκου το νερό και βρες τη σωστή εικόνα που δείχνει τον ήχο… για να δούμε ποιος έχει τα πιο «δυνατά» αφτιά;

Δράση 4

Επίπλευση & Βύθιση

Έχεις παρατηρήσει ότι κάποια αντικείμενα στο νερό και στη θάλασσα μένουν στην επιφάνεια, δηλαδή επιπλέουν, ενώ κάποια άλλα φτάνουν στον πάτο του νερού, δηλαδή βυθίζονται; Συγκεντρώστε μαζί με τους γονείς σας τα υλικά που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας, αλλά και διάφορα άλλα που θέλει το παιδί.

 • Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί και γιατί; (Το παιδί θα κάνει υποθέσεις και προβλέψεις, για το κάθε αντικείμενο που θα μπει στο νερό).
 • Στη συνέχεια δοκίμασε ένα ένα αντικείμενο στο νερό και συζήτησε τι βλέπεις να γίνεται… Έγινε αυτό που περίμενες; Γιατί; (Σημ: εξηγήστε ότι δεν είναι μόνο το βάρος του αντικειμένου που παίζει ρόλο, αλλά και το σχήμα και το μέγεθος. Αν είναι συμπαγές ή κούφιο. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό αν βάλουν τα παιδιά μια μπάλα από πλαστελίνη και ένα καραβάκι από πλαστελίνη).

Τέλος το κάθε παιδί θα σημειώσει με τα αντίστοιχα σύμβολα το παρακάτω φύλλο εργασίας (πίνακας διπλής εισόδου).

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Φυλλο-για-επίπλευση-βύθιση.docx

Δράση 5

Τήξη και Πήξη

 • Όταν βάζεις παγάκια στο χυμό σου τι παθαίνουν; Αρχίζουν να λιώνουν… Γιατί; Αυτό λέγεται τήξη του νερού.

Σημ: Εξηγούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο χυμός είναι πιο ζεστός από τα παγάκια και η θερμότητα είναι αυτή που λιώνει τον πάγο.

 • Έχεις παρατηρήσει τι συμβαίνει στο νερό όταν μπει στην κατάψυξη; Τι γίνεται; Σωστά! Γίνεται πάγος. Γιατί όταν το νερό κρυώνει πολύ γίνεται πάγος (αποβολή θερμότητας). Αυτό λέγεται πήξη του νερού.

Τώρα ας παίξουμε με αυτή την ιδιότητα του νερού.

Δες το παρακάτω βίντεο που φτιάξαμε και κάνε και εσύ μια ζωγραφιά με τα χρωματιστά παγάκια!

 

Περιμένουμε να μας στείλετε τις «νερένιες» ζωγραφιές σας!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

Γεννημένη σε κουκούλι, μαθημένη από μικρούλι να κουνάει με χαρά τα δικά της τα φτερά…

Τι είναι;

(αίνιγμα)

Για αυτή την εβδομάδα το θέμα μας είναι οι πεταλούδες. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είναι αδύνατο να γίνουν όλα όσα θα κάναμε στην τάξη… Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει μια προσπάθεια ώστε με ένα τρόπο διαφορετικό, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το θέμα, με τη βοήθεια σας να παίξουν, να μάθουν και να χαρούν. Θα ήταν πολύ ωραίο να μας στείλετε οτιδήποτε παραγόμενο από τα παιδιά, στο email του νηπιαγωγείου, (όχι βεβαίως φωτογραφία των ίδιων των παιδιών, για λόγους προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων), αλλά μόνο τα έργα τους!

Ας ξεκινήσουμε:

Δράση 1

Ας μάθουμε λίγα πράγματα για τις πεταλούδες… πριν προβάλλετε την παρουσίαση, καλό είναι να ρωτήσετε τα παιδιά αν ξέρουν κάτι για τις πεταλούδες. Στη συνέχεια δείτε μαζί και συζητήστε τις πληροφορίες που θα δείτε παρακάτω:

Μπορείτε να δείτε και το παρακάτω Video:

Δράση 2

Τώρα… Για να δούμε τι θυμάστε; Σας ετοιμάσαμε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να θυμηθείτε τα στάδια του κύκλου ζωής της πεταλούδας. Πάτα και σύρε το σωστό αριθμό κάτω από τη σωστή εικόνα… Τι γίνεται πρώτο; Δεύτερο; Τρίτο; Τέταρτο; Για να δούμε τα κατάφερες;

*Σημείωση για τους γονείς: Μπορείτε να μας στείλετε τις απαντήσεις του παιδιού, θα σας οδηγήσει η εφαρμογή. Μην ξεχνάτε ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνει σωστά, ούτε να  διορθώσετε το παιδί. Αλλά να θυμηθεί μόνο του όσο μπορεί τη σειρά!

 

Διαδραστικό φύλλο  εργασίας για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας.

https://www.liveworksheets.com/rd445756xx

Δράση 3

Και τώρα… Φαντάσου πώς θα φτιάξεις κάποιες αλλιώτικες, λίγο διαφορετικές πεταλούδες. Μπορείς να βάλεις διάφορα υλικά… πχ καλαμάκια, πέτρες, πλαστελίνη, φύλλα, κουμπιά, καπάκια, ή και φρούτα, ξηρούς καρπούς ή ότι άλλο, και να φτιάξεις μια δικιά σου πεταλούδα. Μπορείς να της δώσεις και όνομα! Και μετά οι γονείς σου να την στείλουν με μια φωτογραφία και να μας γράψουν ή να γράψεις εσύ το όνομα της. Εδώ σου έχουμε μερικές ιδέες, αλλά θέλουμε να δούμε τη δική σου ιδέα!

Πεταλούδα με διάφορα υλικά:

http://meinneueslebenincanada.blogspot.de/2014/04/dranbleiben.html

https://images.app.goo.gl/8vSTgpPjrek172Rt7

https://images.app.goo.gl/gGyF2iSTqSVpnvVU7

https://images.app.goo.gl/GwRhtZQWxemYSZzX8

Η πεταλούδα που έκανε ο Λέων μαζί με την αδερφή του με όσπρια, δημητριακά και ξηρούς καρπούς! Υπέροχη δουλειά και νόστιμη! Μπράβο σας!!!

Δράση 4

Ώρα για παραμύθι… Διάβασε το παραμύθι «Μια κάμπια πολύ πεινασμένη», του Eric Carle… σου άρεσε;

https://www.youtube.com/watch?v=Z7hTGCs9QJY

Δράση 5

Παιχνίδι προσοχής, μνήμης και χρονικής αλληλουχίας

 1. Αυτή η κάμπια όλο έτρωγε ε; Μπορείς να θυμηθείς τα φρούτα που έφαγε με τη σωστή σειρά και να τα πεις στους γονείς σου;

 

 1. Και τώρα σκέψου τους «αρχηγούς» (σημείωση για τους γονείς: το πρώτο γράμμα δηλαδή με τον ήχο του γράμματος πχ Αααα όχι Άλφα) και συμπλήρωσε ανάλογα το παρακάτω φύλλο εργασίας:

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Τι-εφαγε-η-κάμπια-1.docx

 

Δράση 6

Παιδί & Μαθηματικά – Συμμετρία

Αν παρατηρήσεις οι πεταλούδες έχουν ακριβώς τα ίδια σχέδια και χρώματα και στα 4 στα φτερά τους (ανά δυο). Αυτό λέγεται συμμετρία. Σου θυμίζουμε το παιχνίδι που είχαμε παίξει στο πάτωμα με τα χρωματιστά ξυλάκια, όπου έπρεπε να φτιάξεις από τη μια πλευρά της γραμμής το σχέδιο που είχε από την άλλη.

Τώρα στο παρακάτω φύλλο, σου έχουμε φτιάξει το σχέδιο στη μισή πεταλούδα… μπορείς να φτιάξεις ακριβώς το ίδιο στην άλλη πλευρά;

*σημείωση: το φύλλο εργασίας μπορεί να εκτυπωθεί ή να γίνει απευθείας στον υπολογιστή ή ακόμα να σχεδιάσεις εσύ ή οι γονείς σου μια πεταλούδα σε ένα άσπρο χαρτί, να φτιάξεις με προσοχή σχέδια από τη μία πλευρά και μετά να προσπαθήσεις να κάνεις τα ίδια στη σωστή θέση και με τα σωστά χρώματα από την άλλη…

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Συμμετρία.docx

Δράση 7

Φυσικές επιστήμες: Η σκιά

Έλα να παίξουμε το παιχνίδι της σκιάς! Ζωγράφισε μια πεταλούδα σε ένα χαρτί, κάνε μόνο το περίγραμμα (το γύρω γύρω και προσπάθησε να είναι μια μεγάλη πεταλούδα). Κόψε με ένα ψαλιδάκι την πεταλούδα σου. Τώρα βάλε ένα χαρτί στο πάτωμα και βρες ένα φακό. Με ποιο τρόπο θα φανεί η σκιά της πεταλούδας στο χαρτί σου; Που πρέπει να βάλεις το φακό; Σωστά! Ο φακός πρέπει να είναι πίσω από την κομμένη πεταλούδα… βλέπεις τη σκιά της στο χαρτί σου; Μπορεί η μαμά ή ο μπαμπάς να κρατήσει το φακό και εσύ με ένα μαρκαδόρο να σχεδιάσεις στο χαρτί τη σκιά της πεταλούδας που βλέπεις. Τώρα πήγαινε την κομμένη πεταλούδα πιο κοντά ή πιο μακριά… Τι συμβαίνει με τη σκιά; Πώς γίνεται όταν πάει πιο κοντά στο χαρτί; Είναι πιο μικρή ή πιο μεγάλη από πριν; Στείλε μας το σχέδιο σου να δούμε τις σκιές που έφτιαξες!

 

Περιμένουμε με χαρά να δούμε κάτι από όλα αυτά που έκανες!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω Τζούρου

 

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Κεραμειών σχ. Έτος 2020-2021

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται:

Υποχρεωτικά τα νήπια/προνήπια που έχουν γεννηθεί:

α)το 2015

β) το 2016.

Η προϊσταμένη νηπιαγωγός για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα δέχεται από:

15 έως 30 Μαΐου 2020 από τις 9:00-11:30,

στο νηπιαγωγείο τις εργάσιμες μέρες.

Το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:

Το Υποχρεωτικό Τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 13:00

Το Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 16:00 και υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών), για τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-16:00)

 • Στο Νηπιαγωγείο Κεραμειών (σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ) εγγράφονται νήπια από τις τοπικές κοινότητες :

Κεραμειών (Κεραμειές, Σιναπιάς), Περατάτων (Περατάτα, Τραυλιάτα, Μαζαρακάτα, Κάστρο), Καραβάδου και το χωριό Δοριζάτα.

 

Πριν έρθουν στο νηπιαγωγείο οι γονείς θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:Λήψη αρχείου

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
 2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

(Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, (εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας).

 

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45). Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

 

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

*Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Έγγραφα που πρέπει φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας

(από 15 έως 30 Μαϊου)

α) Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων για τα αδέρφια που φοιτούν στο Δημοτικό (ή αντίστοιχα από το Γυμνάσιο ή το Λύκειο Κεραμειών).

β) Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (ώρα λήξης 16:00).

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.Λήψη αρχείου

δ) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

στ)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

ε)Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (για όσους δεν κάνουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά).

 

* Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο.

Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ:

 1. Για τις εγγραφές θα έρχεται μόνο ο ένας γονέας, χωρίς να έχει το παιδί μαζί του.

 

 1. Ο κάθε γονέας θα περιμένει έξω από την είσοδο του σχολείου, μέχρι να τον καλέσω μέσα ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό.

 

 1. Μέσα στο χώρο του γραφείου τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μ.).

 

 1. Παρακαλείστε να έχετε όλα τα έγγραφα που χρειάζονται μαζί σας πριν έρθετε στο νηπιαγωγείο.

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

 • Οι γονείς των νηπίων (2014) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

 

 • Οι γονείς των προνηπίων (2015), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό.

Ώρες που μπορείτε να έρθετε καθημερινά:

9:00 έως 11:30 από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Παρακαλώ να έρχεστε για κάθε παιδί μόνο ένας γονέας, χωρίς να έχετε το παιδί μαζί σας.

 

Η Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Γιαννάκη Κατερίνα

…και Μάη μυρωδάτε…

Ο Μάης είναι ο μήνας των λουλουδιών, είναι πολύχρωμος και μυρωδάτος! Ξέρεις όμως πως δημιουργείται ένα λουλούδι;

Δράση 1

Ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε για σένα ένα βιβλίο που δείχνει πως γίνεται ένα λουλούδι…

https://www.storyjumper.com/book/read/83225145/Ένα-σποράκι-μεγαλώνει-

Δες τώρα και αυτό το βίντεο:

Δράση 2

Θυμάσαι τον κύριο Βαν Γκoγκ; Το σπουδαίο ζωγράφο που έχουμε δει πολλά έργα του στην τάξη και του αρέσανε πολύ τα χρώματα; Είναι αυτός ο ζωγράφος που όπως είχατε παρατηρήσει στην τάξη «Ζωγράφιζε κυκλωτά!!!».

Παρατήρησε με προσοχή αυτόν τον πίνακά του…

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλιοτρόπια_(σειρά_έργων)#/media/Αρχείο:Vincent_Willem_van_Gogh_127.jpg

 • Τι δείχνει;
 • Τι τίτλο να έχει;
 • Ξέρεις πως λένε αυτά τα λουλούδια;
 • Μπορείς να τα μετρήσεις;

Ζωγράφισε και εσύ το δικό σου βάζο με λουλούδια…

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Ζωγραφιά-με-λουλούδια.docx

 

Δράση 3

Ο πίνακας έγινε παζλ! Μπορείς να το φτιάξεις;

Δράση 4

Και τώρα ένα σταυρόλεξο για τα λουλούδια. Η μαμά ή ο μπαμπάς θα σου διαβάζει τις ερωτήσεις, εσύ θα βρίσκεις τις απαντήσεις και θα ψάξεις τα γράμματα στο πληκτρολόγιο για να γράψεις τις λέξεις…

Δράση 5

Ώρα για μουσική!

Το Τραγούδι της Άνοιξης:

Γεια σου κύριε Μενεξέ:

 

Κάποιος γιορτάζει!

Κάποιος γιορτάζει σε λίγες μέρες, την Κυριακή που έρχεται… ποιος λέτε να είναι; Κάποιος πολύ σημαντικός για κάθε άνθρωπο.. κάποιος που αρχίζει από Μ… ποιος λέτε να είναι; Να βοηθήσουμε λίγο… Ας παίξουμε λίγο το παιχνίδι της περιγραφής, όπως κάνουμε στην τάξη μας: ο κάθε άνθρωπος έχει από μία… αυτή μας αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο… μας γεμίζει φιλάκια και αγκαλιές… καμία φορά μπορεί να μας μαλώνει, αλλά το κάνει για το καλό μας… αυτή μας έφερε στη ζωή! Το βρήκαμε; Ναι! Είναι η μαμά μας!

Τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, γιορτάζουν όλες οι μανούλες όλων των ανθρώπων… Οι γιαγιάδες σας γιορτάζουν τι λέτε;

Δράση 1

Γιατί όμως να γιορτάζει η μαμά μας; Τι σημαντικό κάνει για μας;

Σκέψου, συζήτησε και γράψε στο παρακάτω φύλλο, όπως μπορείς μόνος/η σου ή με τη βοήθεια των γονιών τι σημαντικό κάνει η μαμά για σένα. Μπορείς να το κάνεις μόνο με τον μπαμπά για να το δώσεις στη μαμά!

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Φύλλο-για-τη-μαμά.docx

Δράση 2

Πορτρέτο! Θυμάστε τι είναι; Τότε που είχε ζωγραφίσει ο καθένας τον εαυτό του στην τάξη μας… Παρατήρησε τη μανούλα σου…

 • Τι χρώμα μαλλιά έχει;
 • Είναι μακριά, κοντά, ίσια ή σγουρά;
 • Τι χρώμα είναι τα μάτια της;
 • Πώς είναι τα χείλια της και όλο το πρόσωπό της;

Στη συνέχεια δες τον εαυτό σου σε ένα καθρέφτη. Τώρα όσα είδες, ζωγράφισέ τα στο παρακάτω φύλλο και γράψε πώς φωνάζεις τη μαμά σου (μαμά, μανούλα, μαμάκα ή όπως αλλιώς τη λες).

Και τώρα το φόντο! Σου θυμίζουμε ότι είναι τα σχέδια που φτιάχνουν οι ζωγράφοι πίσω και γύρω από την εικόνα. Στο δικό σου πορτρέτο με τη μαμά σου, πρέπει να φτιάξεις με όποια χρώματα αρέσουν σε σένα και τη μαμά σου:

 • 1 ήλιο
 • 2 φιλάκια
 • 3 συννεφάκια
 • 4 κύκλους
 • 5 λουλούδια
 • 6 καρδούλες

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/ΠΟΡΤΡΕΤΟ.docx

Δράση 3

Ας δούμε πως ένας ζωγράφος που γνωρίζουμε ο κ. Κλιμτ έφτιαξε ένα πίνακα για μια μαμά και ένα παιδί (τα παιδάκια που ήταν στο νηπιαγωγείο την περσινή χρονιά ίσως θυμούνται τον πίνακα, τον οποίο είχαμε φτιάξει σε παζλ στην τάξη)… Συζητήστε τι βλέπετε στον πίνακα, τι τίτλο θα δίναμε;

«Παιδί και μητέρα». Γκ. Κλίμτ

 

https://images.app.goo.gl/pLyGZjEZBgHKbUrv8

Μπορείτε να φτιάξετε το παζλ;

Δράση 4

Παιχνίδι μνήμης!

Δημιουργήσαμε ένα online παιχνίδι μνήμης με πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη μητέρα και το παιδί. Παίζεται με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στην τάξη. ¨Σηκώνεις¨ τις εικόνες ανά δυο και προσπαθείς να θυμάσαι πού βρήκες την καθεμία, για να πετύχεις το ζευγάρι της (την ίδια εικόνα δηλαδή). Το παιχνίδι περιλαμβάνει τους παρακάτω πίνακες ζωγραφικής:

«Παιδί και μητέρα». Γκ. Κλίμτ

https://images.app.goo.gl/pLyGZjEZBgHKbUrv8

https://images.app.goo.gl/9imcn9XwqVSH8CCPA

https://images.app.goo.gl/nYPVRciJoAcYVqF5A

«Μητέρα και παιδί». Πικάσο

https://images.app.goo.gl/EJxAN9QMrUCpLbGe8

«Μητρική στοργή». Ιακωβίδης

https://images.app.goo.gl/g5pghca1hVGft5Du8

«Mother and Child 2». Dattatraya Thombre Artworks

https://images.app.goo.gl/3nQiwgZkaWrJC3JZA

Παιχνίδι μνήμης:

Δράση 5

Ώρα να παίξουμε! Στο παρακάτω on line παιχνίδι φωνημικής ενημερότητας που φτιάξαμε, έχουμε βάλει κάποιες εικόνες. Βρες και ¨ φώναξε¨ τον αρχηγό (πρώτο γράμμα) της κάθε λέξης και πάτα το αντίστοιχο σωστό γράμμα στη λεξούλα που είναι γραμμένη πάνω. Ποια λέξη είναι; Μπορείς να τη διαβάσεις;

Δράση 6

Ένα δωράκι για τη μαμά!

Ζωγράφισε το περίγραμμα της παλάμης σου σε ένα χαρτόνι (ή χαρτί), ή αν έχεις τέμπερες βάψε την παλάμη σου και πάτα το αποτύπωμα σε ένα χαρτί. Ζωγράφισε ή σχεδίασε και κόψε ένα σχήμα σαν γλάστρα, κάτω από την παλάμη που έφτιαξες. Στη συνέχεια με μαρκαδόρο ή βουτώντας το δαχτυλάκι σου σε μπογιά, φτιάξε μπαλίτσες γύρω από κάθε δαχτυλάκι, ώστε να γίνουν σα πέταλα λουλουδιού… Έτοιμο το δώρο! Η μαμά σου τώρα έχει ένα ωραίο γλαστράκι με το χεράκι σου!

https://gr.pinterest.com/pin/826973550315356984/

Δράση 7

Ας τραγουδήσουμε:

Παραμύθια για τη μαμά:

Μη ξεχάσεις την Κυριακή 10 Μαΐου να πεις χρόνια πολλά στη μαμά! Να της δώσεις ένα μεγάλο φιλί και μια αγκαλιά και να της πεις πόσο την αγαπάς! Βέβαια αυτό μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα! Και φυσικά όχι μόνο στη μαμά, αλλά και στον μπαμπά, στα αδέρφια σου και σε όσους είναι σημαντικοί για σένα…

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ!!!

*οτιδήποτε από τα παραπάνω κάνετε μαζί με τα παιδιά, όπως οι δράσεις 1,2,6 μπορείτε να μας τις στείλετε, αν το επιθυμείτε.

Οι νηπιαγωγοί

Γιαννάκη Κατερίνα & Βάσω Τζούρου