Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 2010) στην Τρίπολη το διάστημα 10-12 Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου.

WIE 2010- Workshop on Informatics in Education

WIE 2010 is being held in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010) in Tripoli Greece, on September 10-12 2010. WIE 2010 is organized by the Department of Informatics, Ionian University, and Department of Informatics, University of Piraeus and the Greek Computer Society (EPY). WIE 2010 focuses on combining innovations in educational technologies with advanced learning procedures, techniques, tools and alternative processes. WIE 2010 topics of interest include, but are not limited to, educational practices and applications in the following areas:

 • Informatics and ICT in Education
 • Ethical dimensions in the use of information technology in teaching and learning
 • Classroom technology and environments. Interactive boards
 • Didactics of Informatics. Learning Theories and Methods
 • Educational Software. The Open Source Software in Education
 • Informatics courses in Greek and EU schools
 • Informatics and ICT in the education of the people with special needs
 • Internet technologies and Education. Social Networking
 • Knowledge Management Technologies in Education
 • School Computer Labs, Classroom Computers. Education Networks. Digital school
 • Teacher training and evaluation techniques
 • Safer Internet
 • Distance learning and Education
 • Collaborative and Group Learning
 • Adult Education

Ιστοσελίδα: Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του Workshop

Ετικέτες: