2382+ μαθήματα από 25 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα σας περιμένουν στην Εθνική πύλη αναζήτησης

Αναζητήστε τα 219 μαθήματα του ΑΠΘ.

Κάντε login στο eclass.auth.gr και αξιολογήστε τα μαθήματά μας ανώνυμα απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε σε κάθε μάθημα.