Το παρακάτω ενδιαφέρον Infographic παρουσιάζει την σπουδαιότητα της εκμάθησης προγραμματισμού.

Ο προγραμματισμός είναι ο κινητήριος μοχλός πίσω από όλες σχεδόν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Δείτε το γιατί…

 

Πηγή: http://elearninginfographics.com/learn-coding-infographic/