Ποιές Ευρωπαϊκές χώρες διδάσκουν προγραμματισμό στην τάξη και γιατί?

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση με τίτλο: «Computing Our Future» , ερεύνησε τα σχολικά προγράμματα για να το εξακριβώσει. 12 Ευρωπαϊκές χώρες έδωσαν πλήρεις απαντήσεις στην έρευνα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω Infographic.

Αξίζει να σημειωθεί η περίοπτη θέση της Ελλάδας….

Πηγή