Σήμερα, Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 οι μαθητές και μαθήτριες της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

 

 

Τα θέματα μπορείτε να τα δείτε εδώ:

 

ενώ ενδεικτικές λύσεις μπορείτε να δείτε