Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το χρήσιμο εγχειρίδιο Τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση 2014: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το οποίο επιμελήθηκε η Υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. Λ. Πύργου κα Μ. Σαρακίνου.