Δείτε στη συνέχεια ένα πολύ ενδιαφέρον Infographic για τη χρήση των Κοινωνικών Δικτύων (Social Media) στο Σχολείο.

Εκτός από σημαντικά στατιστικά σχετικά με τη χρήση, αναφέρονται και τα πλεονεκτήματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όσο και τους γονείς. Τέλος, περιγράφονται ορισμένα παραδείγματα χρήσης γνωστών κοινωνικών δικτύων μέσα στην τάξη.
The-Use-of-Social-Media-in-School-Infographic

Find more education infographics on e-Learning Infographics

 

11 Facts That Should Encourage You To Use Social Media in Your School for Educational purposes

 1. 96%: of students with internet access report using social networking technologies
 2. 75%: of 7th through 12th graders have at least one social media profile
 3. 63%: increase in the amount of time kids ages 2-11 spent online between 2004-2009 3
 4. 59%: of students who use social networking talk about education topics online2
 5. 50%: of those who talk about education topics online, talk specifically about schoolwork 2
 6. 35%: of schools have student and/or instructor-run blogs 2
 7. 46%: of schools have students participate in online pen pal or other international programs 2
 8. 49%: of National School Boards Association (NSBA) schools participate in online collaboration with other schools 2
 9. 59%: of schools say their students use social networking for educational purposes 2
 10. 27%: of schools have an online community for teachers and administrators 2
 11. 69%: of American high schools have banned cell phones 3