Δείτε στη συνέχεια εκπαιδευτικό υλικό για ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων 7 & 8 (Προστασία Λογισμικού – Ιοί – Πειρατεία Λογισμικού) για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Στην αρχή θα χρησιμοποιηθεί μια από τις παρακάτω παρουσιάσεις που αναφέρονται στην Προστασία Λογισμικού και στους βασικότερους λόγους που έχουμε απώλεια αρχείων και λογισμικού, έτσι ώστε να συζητήσουμε μέσα στην τάξη με τους μαθητές. Οι παρουσιάσεις αναφέρονται στις 4 βασικές αιτίες που σχετίζονται με την απώλεια δεδομένων στους υπολογιστές:

  • Ιοί Υπολογιστών
  • Ανθρώπινος Παράγοντας
  • Εισβολή ανεπιθύμητων στον Υπολογιστή
  • Αστοχία Υλικού
Δείτε το στο slideshare.net

ή/και

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω βίντεο για το Κακόβουλο Λογισμικό στα ελληνικά, έτσι ώστε να εισάγω τους μαθητές μου στην έννοια του κακόβουλου Λογισμικού.

Η παρακάτω παρουσίαση θα δείξει στους μαθητές των κώδικα (εντολές) ορισμένων ιών, έτσι ώστε να δουν πως «φτιάχνεται» ένα Ιός Υπολογιστών.

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση. Η ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ. δημιούργησε μία παρουσίαση για το ελεύθερο λογισμικό στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση αυτή, που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, αναφέρεται αρχικά στην έννοια του ελεύθερου λογισμικού και στην συνέχεια περιγράφει σύντομα τέτοιες εφαρμογές που μπορεί ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει στην τάξη του.

Δείτε το στο slideshare.net

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες δραστηριότητες και ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.