Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 5  – Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω την παρακάτω παρουσίαση έτσι ώστε να εισάγω τους μαθητές μου στην έννοια του Λογισμικού και του Προγράμματος.

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια θα δούμε μαζί με τους μαθητές μου το παρακάτω βίντεο από το DotSub, που περιγράφει πάλι με οπτικοποιημένο και σύντομο τρόπο τις έννοιες του Λογισμικού Υπολογιστών.

software_commoncraft

Σύνδεσμος βίντεο: http://dotsub.com/view/253fc0e4-32fe-4c36-80e4-5dfb692dbb95

Στη συνέχεια, θα δοθεί Φύλλο Εργασίας στους μαθητές, με τη μορφή Νοητικού Χάρτη, στο οποίο καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά στις σχετικές έννοιες που αφορά ένα Υπολογιστικό Σύστημα.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα θα δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Παρουσίαση: Πως «τρέχει» ένα πρόγραμμα

2. Δραστηριότητα: Κατηγορίες Λογισμικού

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα παρουσιασθεί στους μαθητές οι έννοια του Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

Αρχικά, σαν εισαγωγή θα παρουσιασθεί το παρακάτω βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με τίτλο: «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Το λογισμικό – Λειτουργικά συστήματα με γραφικό περιβάλλον».

edutv_software_gui


Σύνδεσμος Βίντεο: http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-leitourgika-systimata-me-grafiko-perivallon

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παραπάνω βίντεο γίνεται αναφορά και σε έννοιες που θα αναλυθούν σε επόμενα μαθήματα, όπως Προστασία Λογισμικού και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και έτσι θα πρέπει να τις αναφέρουμε και επεξηγήσουμε λίγο.

Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ώρα θα δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου καθώς και στο Υποστηρικτικό Λογισμικό του βιβλίου Γυμνασίου.

1. Παρουσίαση: Η εξέλιξη στα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας

2. Δραστηριότητα: Συστατικά στοιχεία παραθύρου

3. Δραστηριότητες από το Λογισμικό Υποστήριξης Πληροφορικής Γυμνασίου