Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 3  – Πολυμέσα για το μάθημα Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου. Την πρώτη & δεύτερη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Ταλαντζή.

LAMS Sequence: Πολυμέσα Β’ Γυμνασίου By: Panagiota Talantzi      License:

Zoom

| | | |

Εναλλακτικά, ως εισαγωγή προτού περάσουν οι μαθητές στο ψηφιακό μάθημα LAMS, μπορεί να γίνει χρήση και της παρακάτω παρουσίασης.

Δείτε το στο slideshare.net

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το περιεχόμενο του ψηφιακού μαθήματος LAMS είναι αρκετά μεγάλο και για αυτό χωρίζεται σε ενότητες. Αυτό που προτείνω είναι να το χρησιμοποιήσετε ως οδηγό και κάθε φορά, ανάλογα με το χρόνο και το βαθμό εμβάθυνσης που θέλετε να δώσετε, μπορείτε να κάνετε σε κάθε μάθημα μια-μια τις ενότητες του.

Ολοκληρώνοντας το μάθημα (σαν υποστηρικτικό υλικό) μπορούμε να αξιοποιήσουμε και κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Παρουσίαση: Οι Ψηφιακές εικόνες και τα εικονοστοιχεία που τις αποτελούν

2. Παρουσίαση: Διανυσματικά γραφικά και Ψηφιογραφικές εικόνες

3. Δραστηριότητα: Υπολογισμός μεγέθους ψηφιογραφικής εικόνας

4. Δραστηριότητα: Επεξεργασία Εικόνας

5. Δραστηριότητα: Προσθετική Παραγωγή Χρώματος

6. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Δημιουργώντας εικόνες. 

7. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Υπολογίζοντας το μέγεθος. 

8. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Αλλάζοντας τις διαστάσεις. 

9. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Αλλάζοντας την κλίμακα. 

10. Εικονική περιήγηση σε αρχαιοελληνικό ναό  – Cortona3D Viewer 32-bit version Download (7.3MB)

11. Εικονική περιήγηση σε τρισδιάστατο μουσείο – Cortona3D Viewer 32-bit version Download (7.3MB).

 

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω online test. Όποια από τα test αυτο-αξιολόγησης δεν επιλυθούν στην τάξη μπορούν να δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση στο σπίτι.