Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 2ου κεφαλαίου της Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου για το εσωτερικό του υπολογιστή, οι μαθητές μου καλούνται να υλοποιήσουν μια σχετική ιστοεξερεύνηση (web quest).

Η ιστοεξερεύνηση έχει τίτλο «Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο», είναι δημιουργία του εκπαιδευτικού Σάκη Ευαγγέλου και μπορείτε να τη δείτε παρακάτω.

webquest

Σύνδεσμος WebQuest: http://zunal.com/webquest.php?w=119082

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες επιλέγοντας τυχαία κάρτες με ονόματα:

  • 1η Ομάδα: Προσωπικός υπολογιστής  (PC)
  • 2η Ομάδα: Φορητός υπολογιστής (Laptop)
  • 3η Ομάδα: Υπολογιστής Εξυπηρετητής (Server)
  • 4η Ομάδα: Υπολογιστής του Μέλλοντος

Στη συνέχεια καλούνται να συνεργαστούν να κατασκευάσουν ή να σχεδιάσουν τον υπολογιστή της ομάδας τους.

Στόχος: Η διευρεύνηση διαφόρων πτυχών στο θέμα της λειτουργίας και της αναβάθμισης ενός υπολογιστή που αφορούν την τεχνολογική διάσταση της αρχιτεκτονικής ενός υπολογιστή.