Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 2  – Το Εσωτερικό του Υπολογιστή για το μάθημα Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από την καθηγήτρια Πληροφορικής Γκουρνέλου Βασιλική.

 

LAMS Sequence: το_εσωτερικό_του_υπολογιστή(βίντεο)_V.Gournelou
By: VASSILIKI GOURNELOU      License:


Zoom

| | | |

 

Η πρώτη δραστηριότητα του ψηφιακού μαθήματος LAMS είναι η παρακολούθηση ενός video της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για το υλικό του Υπολογιστή, το οποίο θα δούμε μαζί με όλη την τάξη σαν εισαγωγική δραστηριότητα.


Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα την αφιερώσω σε δραστηριότητες εμβάθυνσης από το εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου που βρίσκεται στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Δραστηριότητα:  Τι περιέχει η κεντρική μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή

2. Παρουσίαση: Μητρική πλακέτα (Motherboard)

3. Παρουσίαση: Θύρες Σύνδεσης

4. Δραστηριότητα: Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

5. Ένα κόμικ για τις διαφορές RAM – ROM

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν. Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω online test. Όποια από τα test αυτο-αξιολόγησης δεν επιλυθούν στην τάξη μπορούν να δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση στο σπίτι.