Δείτε παρακάτω μια παρουσίαση του φίλου καθηγητή Πληροφορικής Γιάννη Σαρημπαλίδη, που παρουσιάζει όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουμε στη διδασκαλία του προγραμματισμού στο σχολείο για να επιτύχουμε να έχουμε μαθητές που θα προσπαθούν περισσότερο, που θα είναι περισσότερο δημιουργικοί, που θα διασκεδάζουν και θα είναι ικανοί να υλοποιούν μεγάλα προγράμματα.