Δείτε στη συνέχεια μια πολύ καλή προσπάθεια  ανάδειξης 11 Web 2.0 εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας (project) που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ τετραμήνου του σχολικού έτους 2011-2012 οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης ανέλαβαν να γράψουν ένα μικρό manual για μία web 2.0 εφαρμογή.

Τα manuals είχαν ως βασικό τους στόχο να παρουσιάσουν τις βασικές δυνατότητες των web 2.0 εργαλείων που επιλέχθηκαν ενώ στο τέλος τους υπάρχουν τρεις προτάσεις για τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα εργαλεία με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές ήταν τα εξής:

 1. Pixlr (Επεξεργασία εικόνας).
 2. Zoho Challenge (Δημιουργία ενός quiz) (έχει σταματήσει η λειτουργία του).
 3. Kubbu (Δημιουργία σταυρολέξων, quiz κ.α.)
 4. Xtranormal (Δημιουργία animation video).
 5. Prezi (Δημιουργία παρουσιάσεων).
 6. Dipity (Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων).
 7. Voki (Δημιουργία χαρακτήρων που μιλούν).
 8. GoAnimate (Δημιουργία animation video).
 9. Mindomo (Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών).
 10. Toondoo (Δημιουργία comic).
 11. Glogster (Δημιουργία ηλεκτρονικών posters).

Πηγή: Pliroforikitaschool.blogspot.gr