Τα βιβλία αποτελούν οδηγούς για τον εκπαιδευτικό (θεωρητικό πλαίσιο, βήμα προς βήμα προσέγγιση σε εφαρμογές, case study, προτεινόμενες δραστηριότητες, σύνδεσμοι, βιβλιογραφία ανά κεφάλαιο)  σε θέματα που αφορούν δημιουργία  εκπαιδευτικών πόρων με την χρήση web 2.0, διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας, e-book, e-book reader), αναλυτική παρουσίαση ψηφιακού σχολείου και ψηφιακών εμπλουτισμένων βιβλίων, ψηφιακό κόμικ, οπτικό λεξικό, δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, ψηφιακή αφήγηση, project  και Τ.Π.Ε και σενάρια δραστηριοτήτων σε σχέση με τις θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ.

Τα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει από τις επιστημονικές εκδόσεις με εξειδίκευση σε πανεπιστημιακά και φροντιστηριακά βιβλία – Εκδόσεις ΖΗΤΗ (www.ziti.gr).

Πληροφορικός Γραμματισμός στο Νέο Ψηφιακό Σχολείο
Ψηφιακά Μαθησιακά Πλαίσια στο Νέο Ψηφιακό Σχολείο