Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους, μερικά από τα πρακτικά των Πανελλήνιων Συνεδρίων Καθηγητών Πληροφορικής.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/praktika2012/

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/praktika2011/

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/praktika2010/

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/alexandroupolh/