Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τελική έκθεση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: 7EU VET (Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Education) η οποία παρέχει πληροφορίες και συμπεράσματα για τις Μαθησιακές Εμπειρίες στο τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Vocational Training) μαθητών ηλικίας 17-18 ετών, από 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές Χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Μπορείτε να διαβάσετε την τελική έκθεση του έργου, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Στο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε και μια σύντομη σύνοψη των βασικότερων σημείων και συμπερασμάτων της Έκθεσης.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα δουλειάς 8 συνεργατών: Univerza v Ljubljani, 3S Research Laboratory – Forschungsverein, Technische Universitat Darmstadt, Kauno technologijos universitetas, Rigas Tehniska Universitate, Technological Educational Institute of Crete, University of Warwick and CFE (Research and Consulting).

Σύνδεσμος Τελικής Έκθεσης: http://www.7eu-vet.org/uploadi/editor/13554853927EUVET_seconddraft_FINALreport.pdf

Σύνδεσμος Σύντομης Σύνοψης: http://www.7eu-vet.org/uploadi/editor/1355393681ShortSummary.pdf