Τελευταία, δέχομαι πολλά ερωτήματα για το ποια είναι η πιο πρόσφατη έκδοση MOODLE που μπορεί να εγκατασταθεί στο χώρο φιλοξενίας που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο (11/11/2012), το ΠΣΔ έχει εγκατεστημένες στον web server του τις παρακάτω εκδόσεις:

  • PHP: 5.2.12
  • MySQL: 5.5.20

Σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση του MOODLE που μπορεί να εγκατασταθεί στο ΠΣΔ είναι η MOODLE 2.0.10.

Για το πως να εγκαταστήσετε το MOODLE, κάντε κλικ εδώ

Καλή εγκατάσταση!

Περισσότερα για την πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιο της Κοινότητας MOODLE Ελλήνων Εκπαιδευτικών.