Διαβάστε στον παρακάτω οδηγό πως να εγκαταστήσετε βήμα προς βήμα το MOODLE στον προσωπικό σας χώρο στο Π.Σ.Δ. και να έχετε τον πλήρη έλεγχο ως διαχειριστές.

Ο οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Πληροφορικών για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’  Επιπέδου και περιλαμβάνει τα εξής:

  • Δημιουργία & Ενεργοποίηση της Βάσης Δεδομένων στο Πανελλήνιο Σχολικό
  • Δίκτυο
  • Ανάκτηση του Moodle από το διαδίκτυο
  • Ανάκτηση & Εγκατάσταση του Filezilla  (Πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων)
  • Μεταφορά των αρχείων εγκατάστασης του Moodle στο Π.Σ.Δ.
  • Εγκατάσταση του Moodle στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ