Κατεβάστε και διαβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο, το υλικό για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ