Έχετε δημιουργήσει το ιστολόγιο σας στην πλατφόρμα WordPress και θέλετε να το μεταφέρετε στο Blogger της Google;

Η παρακάτω ιστοσελίδα μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά σε αυτή τη διαδικασία.

Απλά εισάγετε το αρχείο XML που έχετε εξάγει από το WordPress και το εισάγετε στην ιστοσελίδα ώστε να μετατραπεί σε συμβατό αρχείο XML για το Blogger.

Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://wordpress2blogger.appspot.com/