Δείτε στη συνέχεια ένα βίντεο που παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο την ιστορική εξέλιξη των Γραφικών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας από το 1981 μέχρι και το 2009.

Στο νέο εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή της Πληροφορικής Γυμνασίου είναι διαθέσιμη και μια εφαρμογή που παρουσιάζει και αυτή με διαδραστικό τρόπο την ιστορική εξέλιξη των Γραφικών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας από το 1981 μέχρι και το 2011.

Η εφαρμογή είναι δημιουργία του συναδέρφου καθηγητή Πληροφορικής Βαγγέλη Τριανταφύλλου.

Σύνδεσμος Εφαρμογής