Η ομάδα Τεχνικής Στήριξης του Π.Σ.Δ. (http://ts.sch.gr/) έχει δημιουργήσει έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για τη Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (10.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης της τάξης.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια γραφική αναπαράσταση της τεχνολογίας.

Όπως αναφέρεται και στον οδηγό, ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της παραπάνω τεχνολογίας είναι:

  • Σύγχρονο και ομοιόμορφο περιβάλλον εργασίας και για τον πεπαλαιωμένο και για το σύγχρονο εξοπλισμό
  • Απλότητα λύσης
  • Μικρό κόστος υλοποίησης
  • Συμβατότητα με την αρχιτεκτονική και τον «κλασσικό» τρόπο λειτουργίας ενός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
  • Απομακρυσμένη διαχείριση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
  • Ελαχιστοποίηση προβλημάτων από ιούς
  • Εισαγωγή της κουλτούρας του ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία


Κατεβάστε τον οδηγό
http://ts.sch.gr/docs/doc_download/328-odhgies-egkatastashs-ubuntu-1004-lts

Εκτός από τον αναλυτικό οδηγό, μπορείτε να κατεβάσετε και το παρακάτω σχετικό υποστηρικτικό υλικό:

  1. Workshop εγκατάστασης ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu – LTSP – sch-scripts (5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής)
  2. Αφίσα – Τρίπτυχο λύσης ΕΛ/ΛΑΚ Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ