Δείτε στη συνέχεια 3 συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν μαθήματα εξοικείωσης και υποστήριξης για την πλατφόρμα Moodle, έτσι ώστε να γνωρίσετε τις διάφορες διαθέσιμες δυνατότητες του Moodle.

1.  Μάθημα εξοικείωσης στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.


Οι χρήστες για να εισέλθουν στο Moodle, χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν στο ΠΣΔ.


2. Μάθημα εξοικείωσης στην πλατφόρμα Moodle από το moodle.org

Οι χρήστες για να εισέλθουν στο μάθημα εξοικείωσης, πρέπει να δημιουργήσουν δωρεάν λογαριασμό στην πλατφόρμα.


3. Χώρος Ελληνικής υποστήριξης της πλατφόρμας Moodle

Σκοπός ύπαρξης αυτού του σημείου επικοινωνίας είναι να δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο συνάντησης για όλους τους Έλληνες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή ήδη χρησιμοποιούν την Εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle για διάφορους σκοπούς και να συντονίσει τα διάφορα μέλη του στην ολοκλήρωση της Ελληνοποίησης της Πλατφόρμας.
Οι χρήστες για να εισέλθουν στον ελληνικό χώρο υποστήριξης θα πρέπει να δημιουργήσουν δωρεάν λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Δείτε για το τέλος και μια ωραία εισαγωγική παρουσίαση για το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle

Περισσότερα για την πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιο της Κοινότητας MOODLE Ελλήνων Εκπαιδευτικών.