Δείτε παρακάτω το 3ο μέρος ενός άρθρου, που περιέχει πάνω από 80 χρήσιμους συνδέσμους για σχεδιαστές και προγραμματιστές εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως αναδημοσιεύονται από το ιστολόγιο TechKing.com.

Όπως αναφέρει και ο συντάκτης του άρθρου Andy Crofford, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περάσετε ένα κρύο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου, 🙂

Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ και το 1ο μέρος εδώ.

CSS

CSS Reset.com – CSS Resets and Free CSS Tutorials & Resources

29 Free CSS Frameworks and Tools for Web Developers

30+Useful Example CSS3 Style (Really Useful CSS)

CSS Pitfalls for Web Designers to Avoid

45 Free CSS and XHTML Web Layout Templates

250+ Resources to Help You Become a CSS Expert

Should You Reset Your CSS?

CSS formatting · dropshado.ws

Introduction to CSS Escape Sequences

21 Must See CSS Sprites Tutorials

CSS Quick Tip: CSS Arrows and Shapes Without Markup

The CSS Position Property

CSS-101: a very useful resource for learning CSS

Multi-column text using CSS3

45+ Effective Tutorials for CSS Menus & Navigation


Fonts

Cool font pairings with FontFuse

45 Fresh and Stunning Free Fonts To Enhance Your Designs

Top 13 Webfonts for Headline Use

Top 50 Best Free Fonts

20 Completely Free Logo Fonts

20 Elegant Bold Script Fonts

Mastering Font Combinations

“What Font Should I Use?”: Five Principles for Choosing and Using Typefaces


Icons and Graphics

40 Vector Icons

NEW Sets of Free High Quality Icons for Bloggers and Designers

19 Free Web UI Element Kits and Stencils

Industrial Folder Style Icon

Free Icon Set for Web Developers: Coded

Retina Display Icon Set

15 Free Sites to Download Vector Graphics


jQuery

65 jQuery Tutorials To Help You Customize Your Site

14 Really Useful jQuery Plugin for Create Web Apps

Overlay Effect Menu with jQuery

19 Amazing Social Jquery Plugins and Tutorials

15 jQuery Tutorials For More Interactive Navigation

22 Brilliant and Advanced jQuery Effects to WOW Your Visitors

16 Useful jQuery Plugins & Tutorials to Integrate Twitter into Website/Blog

20+ Awesome jQuery Powered Web Site Navigation Scripts

26 Useful jQuery Navigation Menu Tutorials

Best jQuery Tooltip Plugins


Photoshop

80 Ultimate Collection of High Quality Free PSD Files

150+ Free and Time-Saving Photoshop Actions for Photo Retouching (Tutorial Included)

5 Crucial Photoshop Tools For All Photographers

30 Blog Design Photoshop Tutorials

15 First-rate Photoshop Brush Sites You Should Know

1000+ Free Web 2.0 Photoshop Gradients in 25 Sets

Learn How To Create A Detailed Portfolio Layout In Photoshop

10 Of The finest Free Web design PSD Templates

Cafe & restaurant website PSD template

10 Fresh And Best Free PSD Website Templates

The Ultimate Background Removal Guide with PhotoShop

How To Give Your Photos a Vintage Polaroid Effect

Create A Detailed Solid Dark Layout In Photoshop

30 Fresh Web Design Tutorials

Radar Icon in Photoshop

Make a Simple and Modern Web UI Button in Photoshop


SEO

Top 10 Hand Picked SEO Blogs to Improve Your SEO Knowledge

SEO tips for web designers – 5 part series


Web Design / Development

All The Cheat Sheets That A Web Developer Needs

30 Sites That Offer Free Website Templates and Free Flash Templates

Beginner’s Study Guide to HTML5 Microformats

8 Tools For Easily Creating a Mobile Version of Your Website

20 Free Web Apps for Freelancer Web Designers

30 Free High Resolution Images for Commercial Use from Flickr

txt2re: regular expression generator, a headache relief for programmers

8 useful sites for web developers

HTML & CSS Editing Apps For Windows Designers

60 Questions to Consider When Designing a Website

50 Free Tools and Apps for Web Designers and Developers

The Complete Guide to Starting a Graphic and Web Design Business From Home

15 Helpful Advices for Beginners to Become a Better Designer

10 Excellent Applications for Mobile Website Testing

Time-Saving and Educational Resources for Web Designers

40+Free Professional CMS

51 Web Apps for Web Designers and Developers

10 Ideas for Creating Innovative and Unique Web Designs


WordPress

5 Quick Tips for Using WordPress

How WordPress Can Help You Rank in GOOGLE

The anatomy of a WordPress theme

WordPress Simpler Login URL

How to Create WordPress Shortcodes

How To Change WordPress Login Logo

The Best Premium-Like Free WordPress Themes Of 2010