Δείτε παρακάτω το φύλλο εργασίας που θα δοθεί αύριο στους μαθητές  της Β’  και Γ΄ Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών.

Η δραστηριότητα έχει τίτλο: «Οργάνωση ενός ταξιδιού στο εξωτερικό» και αποτελεί ένα παράδειγμα Ιστοεξερεύνησης – WebQuest. Μια ιστοεξερεύνηση αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική.

Πηγές: 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης