Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για την τάξη υποδοχής ( Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών & παιδιών της μειονότητας της Θράκης και προσφύγων)

.png

01 blending

Στην παρών άρθρο που αφορά  την Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση υπάρχει αναρτημένο υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο στις ανάγκες των μαθητών/ριών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία  που φοιτούν στα δημόσια σχολεία.

 Στόχος του άρθρου είναι η παροχή υλικού που θα βοηθήσει στην αλληλοαποδοχή, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και την εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων μεταξύ των παιδιών. Μέσα από το υφιστάμενο υλικό  επιδιώκεται η ομαλή ένταξη των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία στο  Εκπαιδευτικό Σύστημα και η αποτελεσματικότερη επικοινωνία, παρέχοντας εκπαίδευση μέσω της προσφοράς ενισχυμένων και διαφοροποιημένων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Το υλικό και άλλες καλές πρακτικές που θεωρούνται  ότι είναι χρήσιμα και μπορεί να αξιοποιηθούν και από άλλους εκπαιδευτικούς συλλέχθηκε από αξιόπιστους και επίσημους φορείς της εκπαίδευσης.

 

02 blending 1

Δείτε σε μορφή pdf αναλυτικά την προετοιμασία για την ίδρυση και λειτουργία των ΤΥ ΖΕΠ ΕΔΩΛήψη αρχείου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 Οδηγίες για την αρχή και την αξιολόγηση των παιδιών ώστε να τα χωρίσετε σε τμήμα επιπέδου 1 και 2 .
Υπάρχουν επίσης οδηγίες  για τον δάσκαλο!
Συνημμένα:
1. Διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας,
(5) ηλεκτρονικά αρχεία τεστ ανίχνευσης
της ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων – ΠΙ
(Φυλλάδιο για τον μαθητή _επίπεδο 1,
επίπεδο 2,
Φυλλάδιο για τον δάσκαλο,
Φυλλάδιο απαντήσεων,
εξώφυλλο διαπιστωτικού τεστ)
2. Πίνακας Α1
3. Λογότυπο ΕΣΠΑ

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα συνημμένα αρχείασε ζιπαρισμένη μορφή  πατώντας εδώ.

Πηγή: www.especial.gr


Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία


Υποστηρικτικό υλικό

 

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε Υλικό
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

πικ


Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

από τον ιστότοπο Daskaloi .com

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα  για να δείτε το υλικό

στυλιανου


Το κανάλι ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ


Το κανάλι Ιπτάμενα γράμματα  έχει  δημιουργήσει βίντεο που είναι ακριβώς πάνω στο βιβλίο της Α΄ Δημοτικού, για παιδιά που δεν γνωρίζουν  ή δεν κατανοούν εύκολα την ελληνική γλώσσα.

Στην περιγραφή των βίντεο, έχει εκπαιδευτικά παιχνίδια και δωρεάν υλικό!

ψάξετε στο κανάλι υπάρχουν όλα τα βίντεο απο την αρχή της χρονιάς 😉)

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να επισκεφθείτε τις playlist του καναλιού

ιπτάμενα γράμματα playlist


Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία – Οδηγοί Π.Ι.

Το Π.Ι . Κύπρου μας παρέχει έναν  αναλυτικό οδηγό  εκπαιδευτικού και ότι υλικό χρειαζεται κυρίως για επίπεδο ΖΕΠ 1 .Είναι  βασισμένο στο βιβλίο Ελληνικά  για παιδιά.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα  για να δείτε το υλικό

νννμξθγτ


Επίσης δείτε περισσότερο  υλικό από το 1ο Δημ.Λεχαινών

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα  για να δείτε το υλικό

klimakio classroom4

Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων μαθητών:
Επιμορφωτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». Πρόκειται για υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από ζητήματα γλώσσας-διγλωσσίας, διδακτικής μεθοδολογίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται τόσο στη θεωρία όσο και στη διδακτική πράξη.

Διαρθρώνεται σε 4 ενότητες:

1. Επιμορφωτικό υλικό ΕΠΠΑΣ

2. Θεωρητικά κείμενα (ενότητες: Γλώσσα/Λογοτεχνία, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Διδακτική μεθοδολογία, Ταυτότητα/ετερότητα, Γνωστικά αντικείμενα)

3 . Διδακτικές εφαρμογές (Γλώσσα/Λογοτεχνία, Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Διαπολιτισμικές αναφορές σε σχολικά εγχειρίδια, Φυσικές επιστήμες) και

4. Χρήσιμες Συνδέσεις & Υποστηρικτικό Υλικό

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/epimorfotiko-yliko

02 blending 1 1

Υλικό Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα

ΓΕΙΑ ΣΑς


Το έργο Παιδεία Ομογενών χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και
στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό – και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά-μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ομοεθνείς μαθητές, αλλά και σε αλλοεθνείς που μαθαίνουν την Ελληνική και γίνονται κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού, και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότητας που θα συνάδει με τις συνθήκες κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Η πρώτη δράση (ΑΘΗΝΑ) έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τη διδασκαλία:

 • α) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • β) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
 • δ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Βλέπε τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών

Υπογραμμίζεται ότι η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται σε ομάδες-στόχους και στην ελληνομάθειά τους και υλοποιείται ανά επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση οι ακόλουθες τάξεις και ηλικίες μαθητών:

 • 1ο επίπεδο: Τάξεις προδημοτική έως δευτέρα
 • 2ο επίπεδο: Τάξεις τρίτη και τετάρτη
 • 3ο επίπεδο: Τάξεις πέμπτη και έκτη
 • 4ο επίπεδο: Τάξεις έβδομη έως ένατη
 • 5ο επίπεδο: Τάξεις δέκατη έως δωδέκατη

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό πατώντας στην παρακάτω εικόνα

ομογενείς

Παρακάτω θα βρείτε την Σειρά Μαργαρίτα που αφορά την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας

μαργαρίτα


Από την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής  βρήκαμε την Σειρά “Τα Ελληνικά μου”

Δείτε την παρακάτω

ελληνικά μου


 

01 blending 1 1

Από το drive της συναδέλφου Θεοδωράκη Αθηνά 3 πολύ χρήσιμες συλλογές  στο one drive

Πατήστε στις παρακάτω εικόνες για να  επισκεφθείτε την πολύ κοπιαστική δουλειά της στο one drive

 1. Υλικό για Διαπολιτισμική 
  θεοδωράκη 1
 2. Εκπαιδευτικό υλικό – βιβλία για Διαπολιτισμική

θεοδωράκη 2

3. Υποστηρικτικό υλικό  για Διαπολιτισμική

 

θεοδωράκη 3

Υλικό της Θεοδωράκη Αθηνάς μπορείτε να κατεβάσετε επίσης σε ζιπαρισμένη μορφή κατευθείαν στον υπολογιστή σας (Στις Λήψεις) ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Τάξη υποδοχής

https://wetransfer.com/downloads/ea53b3ff9ed3a2bfe4625ccfe875a98a20231005173959/0b1bb3

ΖΕΠ 1

https://wetransfer.com/downloads/74cebd19289c84f3a83036b6eeb5aa9d20231005182226/9c8a51

ΖΕΠ 2

https://wetransfer.com/downloads/288424347327f26adc7a8fc4ef0561a020231005184101/3bf9fd

ΕΔΙΑΜΕ ΒΙΒΛΙΑ 3ο 4ο & 5ο ΕΠΙΠΕΔΟ

https://wetransfer.com/downloads/7483940d07f5c36150f139672344eaaa20231005183424/638a53

Αλλά και τα παρακάτω 

https://wetransfer.com/downloads/288424347327f26adc7a8fc4ef0561a020231005184101/3bf9fd

Από τη ζωή των Ελλήνων στη Μεγάλη Βρετανία 

https://wetransfer.com/downloads/0b24fb685d9c0c7655f274293ce1d4d620231005184623/50003b

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

https://wetransfer.com/downloads/3adbfa692c430c50375f79357f25fb1c20231005185546/9e3933

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ – 2ο 

https://wetransfer.com/downloads/60b1c61b78d30e15c8f468062db9566620231005185825/e70454

Αλλά και το παρακάτω 

https://wetransfer.com/downloads/5f86662b1a3736331a9122455281b39e20231005190345/6d782e

Ευχαριστούμε θερμά την συνάδελφο Θεοδωράκη Αθηνά για την πολύτιμη βοήθειά της !!!!!!

02 blending

Εκπαιδευτικό Υλικό Παράλληλης Στήριξης Δημοτικού Σχολείου

Στον ιστότοπο Eduboxθα βρείτε  ΔΩΡΕΑΝ και εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό, για παράλληλη στήριξη των τάξεων Α΄ έως Ε΄ του δημοτικού σχολείου, για τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Επίσης, περιέχεται επιπλέον υλικό και βίντεο από το κανάλι της ιστοσελίδας στο YouTube.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να βρείτε το δωρεάν υλικό  για δασκάλους, γονείς και παιδιά (διαθέσιμες για online προβολή, λήψη και εκτύπωση).

τίτλο 26

 

boy and girl reading and writing illustration 1308 2751

Εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας της Θράκης.

Περιλαμβάνει σχολικά βιβλία και υλικά κατάλληλα για αλλόγλωσσους μαθητές για την πρωτοβάθμια (για τα μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για τα μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, γεωγραφίας), υποστηρικτικά εκπαιδευτικά υλικά, λεξικά, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.

Βιβλία προγράμματος εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων
Τα βιβλία και το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία υπάρχουν  στον παρακάτω σύνδεσμο:

μουσουλμανόπιαδα

Υπάρχει βεβαίως κι άλλο υλικό !!!
Εξερευνήστε το στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.museduc.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1

01 blending 1

“Βήματα στον κόσμο”:

Μια σειρά για παιδιά που διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

Έκδοση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

Επισκεφθείτε το υλικό πατώντας στην παρακάτω εικόνα

τίτλο3

ΚΕΔΑ (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής):

Εκπαιδευτικό υλικό που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο» . Εκτός από τις βασικές σειρές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα Τμήματα Υποδοχής, περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας, υλικό για την υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης εκτός διδακτικού πλαισίου, υλικό υποστήριξης της μάθησης στα μαθήματα του Α.Π., υλικό για τη διαθεματική διδασκαλία διαπολιτισμικού προσανατολισμού, καθώς και υλικό για ανοικτή διδασκαλία επικοινωνιακού-βιωματικού προσανατολισμού. Το υλικό καλύπτει τις βαθμίδες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου.

http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html

09 blending

Επιμορφωτικό υλικό
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Περιλαμβάνει 34 μικρά βιβλία χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες: 1. Διδακτική Μεθοδολογία, 2. Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 3. Ταυτότητες και Ετερότητες. Έχουν γραφτεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια .

www.kleidiakaiantikleidia.net

Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και διδακτικού αντικειμένου (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.).

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html?L=0

Εκπαιδευτικό Υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε: 1)  τον Οδηγό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος και 2) Εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες που εισηγούνται άλλοι εκπαιδευτικοί.

https://mefesi.pi.ac.cy/index.php/ekpedeutiko-yliko

Magically cure sad

Ιστολόγιο εκπαιδευτικών με ταινίες, βίντεο, οπτικο-ακουστικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και οδηγούς, θεατρικές και βιωματικές δραστηριότητες, λογοτεχνία, κείμενα, απόψεις κ.ά.

Προτείνεται για την προσέγγιση θεμάτων διακρίσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ρατσισμού, φασισμού, σχολικής βίας, σεβασμού της διαφορετικότητας κ.α .

http://noracismschools.blogspot.gr

 Πολύδρομο

Ομάδα για την διγλωσσία, τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Περιλαμβάνει ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό.

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/

Εκπαιδευτικό Υλικό του Υπουργείου Παιδείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων.

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon

03 blending

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κύπρου :


Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να βρείτε ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΚΎΠΡΟΥ

Πλούσιο υλικό, εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π., δομημένο σε διάφορες κατηγορίες (ανά βαθμίδα, ανά τάξη, ανά μάθημα κ.α.) . Συνήθως για παιδιά-πρόσφυγες Α, Β, Γ Δημοτικού προτείνεται το “ΓΕΙΑ ΣΑΣ”.

http://iep.edu.gr/diapolitismiki/

10 blending

Ηλεκτρονικό πολυλεξικό σε 5 γλώσσες “Μαθαίνω Ελληνικά”:

 Ανάπτυξη υλικού: ΜΕΤΑδραση – Πολύ χρήσιμο on line εργαλείο σε 5 γλώσσες (αλβανικά, αραβικά, γεωργιανά, ρώσικα, ουρντού – παντζαμπί) της Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση για όσους αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά, αλλά και για όσους έχουν βασικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα και χρειάζονται υποστήριξη για να βελτιώσουν κυρίως το λεξιλόγιό τους. Περιέχει βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, πίνακες γραμματικής και επτά θεματικές ενότητες που καλύπτουν την επικοινωνία σε διάφορες καθημερινές περιστάσεις, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο κ.α.

http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm

Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 6 γλώσσες (Mini Lexikon): 
Έκδοση: Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα – Μ.Κ.Ο.: Μετάδραση

Ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών με άτομα που μιλούν Ελληνικά ή Αγγλικά . Προορίζεται για την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, καθώς και πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, τα τρόφιμα, την υγεία και την προστασία. Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά. Για να καθίσταται ικανή η αμφίδρομη αλληλεπίδραση, όλα τα λήμματα έχουν αποδοθεί φωνητικά στα Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κιρμαντζί, Ουρντού, Γαλλικά και Ελληνικά και είναι διαθέσιμα και στα Αγγλικά. Ηλεκτρονικές εκδόσεις του Mικρού Λεξικού είναι επίσης διαθέσιμες online για λήψη και εκτύπωση σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Το Mini Lexicon είναι επίσης διαθέσιμο και σε εφαρμογή για κινητά.

http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/

Βιβλίο: Το βαλιτσάκι, ελληνικά για παιδιά που μετακινούνται:

Συγγραφέας: Γιώργος Σιμόπουλος – Μεταφράσεις στα αραβικά, φαρσί και αγγλικά: ΜΕΤΑδραση –  http://www.metadrasi.org – Εικονογράφηση: Γεωργία Γυφτάκη – Εξώφυλλο: Έφη Θεοδωροπούλου – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ένα χρήσιμο βιβλίο που έγινε ειδικά για παιδιά-πρόσφυγες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Terre des hommes και καλύπτει τις γλώσσες Αραβικά, Φαρσί και Αγγλικά . Μπορείτε να το κατεβάσετε.

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044

Βιβλίο: Τα πρώτα μου ελληνικά 

Επιμέλεια: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Μετάφραση στα Αραβικά: Κατερίνα Ελ-Ράχεμπ, Αλ Φαντέλ Γασσάν

Ειδικά για αραβόφωνους. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Ευγενική χορηγία του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με στόχο να διευκολύνει την πρώτη επαφή των αραβόφωνων προσφύγων με την ελληνική γλώσσα. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική αλφάβητο, λέξεις του βασικού λεξιλογίου και εκφράσεις, μέχρι να εκπονηθούν ειδικά εγχειρίδια και βοηθήματα που θα αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους για επικοινωνία στα Ελληνικά .

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2017/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika.pdf

Βιβλίο: ΓΕΦΥΡΕΣ, Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων 

Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος – Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε . – Μεταφράσεις: ΜΕΤΑδραση – Από την Εισαγωγή: Οι «Γέφυρες» είναι ένα εργαλείο δίγλωσσης υποστήριξης για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με μικρή ή καμία εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής σας στην Ελλάδα: να μπορείτε να καταλαβαίνετε απλές εκφράσεις και οδηγίες, να παρουσιάζετε τον εαυτό σας, να εκφράζετε ερωτήματα, προβλήματα και αιτήματά σας για θέματα μετακίνησης, διατροφής, καθημερινών αγορών, υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας, διαμονής, να διαβάζετε και να κατανοείτε απλά κείμενα, να συμπληρώνετε βασικές φόρμες, όπως μια υπεύθυνη δήλωση. Περιλαμβάνει χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις μεταφρασμένες στη γλώσσα σας, εικονογραφημένο λεξιλόγιο και απλές δραστηριότητες εξάσκησης. Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό λεξικό (Ηλεκτρονικό πολυλεξικό σε 5 γλώσσες “Μαθαίνω Ελληνικά”) με αναζήτηση λέξεων και μετάφρασή τους από τα ελληνικά προς τη γλώσσα σας και αντίστροφα

http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf

 

Βιβλίο: ΓΕΦΥΡΕΣ, Λεξικό ελληνικά –αραβικά & αραβικά –ελληνικά
 
Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος & ΜΕΤΑδραση

http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/Lexico_ellinika_aravika.pdf

05 ekpaideftikoi

ΕΝΤΑΞΕΙ – Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης 

 Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος

Οι μεταφράσεις των κειμένων πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα Μεταφραστών της ΜΕΤΑδρασης Το «Εντάξει» είναι ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και με μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα . Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα στο ελληνικό σχολείο. Περιλαμβάνει χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις μεταφρασμένες σε αραβικά και φαρσί, εικονογραφημένο λεξιλόγιο, έναν σύντομο οδηγό γραμματικής και απλές δραστηριότητες εξάσκησης. Συνοδεύεται από ηχητικά αρχεία στην ελληνική γλώσσα για οπτικοακουστική εξάσκηση. Υπάρχει φόρμα για παραγγελία.

http://metadrasi.org/campaigns/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82/

02 ekpaideftikoi

Μικρός οδηγός για την αραβική γλώσσα Μusefir

 Ανάπτυξη: Πολύδρομο, Ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία

Μικρός οδηγός 5 σελίδων για εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξοικειωθούν με τα βασικά της αραβικής γλώσσας

http://www.polydromo.gr/pdf/odigos_mousefir.pdf

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 

Ανάπτυξη: Πολύδρομο, Ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία . Από την εισαγωγή: “Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αναφέρεται στην παιδική διγλωσσία, δηλαδή στην ικανότητα κατανόησης ή/και χρήσης δυο ή περισσοτέρων γλωσσών από τα παιδιά, όταν αυτά μεγαλώνουν με διαφορετικές γλώσσες στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή με διαφορετική γλώσσα στο σπίτι και στο σχολείο. Αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη: α) το “θεωρητικό” όπου παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για τη διγλωσσία με γλώσσα προσιτή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία αλλά και οι λόγοι που την χαρακτηρίζουν κοινωνικό αγαθό β) το “διαδραστικό” όπου τα παιδιά σχεδιάζουν το δικό τους βιβλίο για τη διγλωσσία με ζωγραφιές, γράμματα και λέξεις από όποια γλώσσα επιλέγουν ή ανακαλύπτουν στο περιβάλλον τους, γ) το “αραβικό” όπου δυο παιδιά μας προσκαλούν να γνωρίσουμε την γλώσσα και τον πολιτισμό του Λιβάνου, χώρας καταγωγής τους.”

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/my-first-book-on-bilingualism

http://www.polydromo.gr/pdf/hellenic-arabic/Childrens_book_in_3_languages.pdf

Βιβλίο: ΜΑΖΙ: Πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα»

 Ανάπτυξη υλικού: Γιώργος Σιμόπουλος (INE ΓΣΕΕ) – 
Μεταφράσεις και Επιμέλεια: ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

http://metadrasi.org/wp-content/uploads/2017/05/MAZI_for_print.pdf

Το «Μαζί» βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών – Δράση 7 – Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας». Αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις δράσεις εκπαιδευτικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών και δικαιούχους διεθνούς προστασίας που μιλούν κυρίως αραβικά και φαρσί ή που διαθέτουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Παρέχει, με τη μορφή «Συχνών Ερωτήσεων», βασικές και κατανοητές πληροφορίες σε σχέση με τις δομές, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και βασικό λεξιλόγιο.

http://metadrasi.org/wp-content/uploads/2017/05/MAZI_for_print.pdf

Πηγή :30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

04 ekpaideftikoi

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ από την ομάδα της  ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ

 • ΕΝΤΑΞΕΙ: εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης σε Αγγλικά, Αραβικά και Φαρσί για παιδιά και εφήβους με μηδενικό ή μικρό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα. Μέσω του συνδέσμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να το διαβάσουν, είτε να το κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία ήχου.
 • ΕΝΤΑΞΕΙ 2: αποτελεί τη συνέχεια του «ΕΝΤΑΞΕΙ» και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που διαθέτουν στοιχειώδεις ή βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Μέσω του συνδέσμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να το διαβάσουν, είτε να το κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία ήχου.
 • ΕΝΤΑΞΕΙ 3: αποτελεί τη συνέχεια του «Εντάξει» και του «Εντάξει 2» και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, οι οποίοι έχουν ήδη κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Μέσω του συνδέσμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να το διαβάσουν, είτε να το κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή.
 • ΕΝΤΑΞΕΙ (Ουκρανικά-Ρωσικά): απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που μιλούν ουκρανικά και ρωσικά και έχουν μηδενικό ή μικρό  βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα. Μέσω του συνδέσμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να το διαβάσουν, είτε να το κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή. Καθώς δεν υπάρχουν ακόμη τα αρχεία ήχου, η ανάγνωσή του γίνεται με την βοήθεια και υποστήριξη του δασκάλου.
 • ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ: εδώ θα βρείτε τα Μικρά Λεξικά Βασικής Επικοινωνίας σε 7 γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κουρμαντζί, Ουρντού, Τουρκικά και στα Γαλλικά) σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να  τα κατεβάσετε κάνοντας κλικ στα ανάλογα εικονίδια.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ: περιλαμβάνει γενική μαθηματική ορολογία και εξειδικευμένο λεξιλόγιο σχετικά με την Άλγεβρα και την Γεωμετρία σε Αγγλικά, Τουρκικά, Αραβικά, Ουρντού και Φαρσί. Μέσω του συνδέσμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να το διαβάσουν, είτε να το κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Διαθέσιμο Υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

από την Δρ Δέσπω Κυπριανού, Λειτουργό Π.Ι.Λήψη αρχείου

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.

Σχετικά με ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ

Γεια σας,Ονομάζομαι Τσαουσίδου Μαίρη.  Υπηρετώ εδώ και 29 έτη  ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  Ευελπιστώ να δημιουργήσω αλλαγές στον εαυτό μου και στη συνέχεια και στο περιβάλλον μου για το κοινό καλό, μέσα από το θετικό μετασχηματισμό στις σύγχρονες κοινωνίες, ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε όλοι μας πλανητικά.

Είμαι παντρεμένη και έχω δυο παιδιά και ένα σκύλο και 2  γάτους!!!!! Μου αρέσει το θέατρο, τα ταξίδια, η κωπηλασία και το διάβασμα.
Αγαπώ πολύ τα παιδιά και εύχομαι να έχουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων! Καλή αρχή σε όλους!

Αγαπημένο ρητό: «Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.»
Ludwig Wittgenstein


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Εκπαιδευτικό Υλικό, Μαθητές - εκπαιδευτικό υλικό. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.