4/10/2021

Γλώσσα

Να γράψουν το κείμενο που έγραψαν στην τάξη στο τετράδιο Γραπτού λόγου, αφού κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις :

  1. Να είναι γραμμένο σε 3 παραγράφους
  2. Βρίσκω και διορθώνω τις λέξεις ( χρησιμοποιώ λεξικό)
  3. Ευανάγνωστα γράμματα.
  4. Ενδιαφέρον περιεχόμενο

Μαθηματικά

Την άσκηση 5, σελ.21 ΤΕ

Θρησκευτικά:

Μαθαίνω να αφηγούμαι περιληπτικά την ιστορία του Ησαύ και Ιακώβ.

Για να διαβάσετε την ιστορία με αντίστοιχες  εικόνες πατήστε εδώ και βρείτε το μάθημα.