19-10-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε το μάθημα «Τα παιδικά μου παιχνίδια» σελ.36-37 ΒΜ καθώς και τις ασκήσεις 1,2,3,4,5 και 6. Τις υπόλοιπες θα τις κάνουμε αύριο.

  • Για το σπίτι: Ανάγνωση το μάθημα σελ.36-37

ΙΣΤΟΡΙΑ

  • Ανάγνωση το μάθημα «Το λιοντάρι της Νεμέας». Διαβάστε το μάθημα κι εδώ.
  • Ανάγνωση τα ιστορικά κείμενα 2,3 και 4 σελ.27.