8/10/2021

Γλώσσα

Συμπλήρωσαν τα παιδιά ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας με λέξεις του βασικού λεξιλογίου της ενότητας (αυτές που είχαμε για ορθογραφία) και γραμματικές ασκήσεις που είχαμε συμπληρώσει την προηγούμενη φορά.

Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε το ποίημα από το Ανθολόγιο «Λούνα Παρκ, παππούλη μου»

Για το σπίτι:

  1. Καλή ανάγνωση το ποίημα
  2. Ορθογραφία την πρώτη στροφή
  3. Αντιγραφή 3 φορές στο τετράδιο εργασιών

Μαθηματικά

Σήμερα μπήκαμε στην 2η ενότητα του βιβλίου.

Μιλήσαμε για το μέτρο, τα δεκατόμετρα, εκατοστόμετρα και χιλιοστόμετρα. Ζωγραφίσαμε το μέτρο στον πίνακα και το χωρίσαμε στις υποδιαιρέσεις του.

Για το σπίτι:

  1. Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 4 και 5 σελ.29 ΒΜ ( την άσκηση 4 μερικοί μαθητές την συμπλήρωσαν στην τάξη). Επιμένουμε να βάζουν σωστά το χάρακα στην γραμμή, ξεκινώντας από το 0 (μηδέν). Για περισσότερη εξάσκηση στο σπίτι μπορούν να μετρούν με το χάρακά τους διάφορα μήκη ( αντικείμενα, γραμμές…)
  2. Να μάθουν τους κανόνες στα κίτρινα παραθυράκια σελ.28.
  3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Τα γεωμετρικά όργανα να παραμένουν στην τάξη, σε πλαστικό φάκελο κάτω από το θρανίο γιατί τα χρειαζόμαστε. Όποια παιδιά έχουν μέτρο σπαστό ή μεζούρα μπορούν να τα φέρουν για να κάνουν μετρήσεις μηκών.

Ιστορία

Γράψαμε επαναληπτικό για την 1η ενότητα «Η δημιουργία του κόσμου»

Την επόμενη φορά θα μπούμε σε νέα ενότητα.