15-10-2021

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση το μάθημα «Η φίλη μας η Αργυρώ»
  2. Ορθογραφία την άσκηση «Γράφω σωστά» σελ.35 την πρόταση και τις λέξεις.
  3. Αντιγραφή 3 φορές στο τετράδιο εργασιών.
  4. Συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε μια μικρή επανάληψη στις μονάδες μέτρησης του μήκους και τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά.

Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Συμπληρώσαμε στο ΤΕ της Ιστορίας το μάθημα: «Η γέννηση του Ηρακλή».

  1. Ξαναδιαβάζουμε αυτά που γράψαμε και διορθώνουμε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
  2. Συμπληρώνουμε από το βιβλίο την παράγραφο που έχει σχέση με την εικόνα του φύλλου εργασίας και την χρωματίζουμε. Γράφουμε τον τίτλο και κάτω κάτω τον αριθμό 1 (δηλαδή σελίδα 1). Το κρατάμε στην τάξη σε ένα πλαστικό φάκελο που θα φέρετε για την ιστορία, με το ονοματεπώνυμο και το μάθημα. Όταν συμπληρώσουμε τους άθλους το κάθε παιδί θα κατασκευάσει το δικό του βιβλίο. Προσοχή μη χαθούν για να είναι ολοκληρωμένο και όμορφο το αποτέλεσμα.