13-10-2021

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Γράφουμε στο τετράδιο Γραπτού λόγου την Άσκηση 3, σελ.21, αφού τη διορθώσουμε.(ορθογραφικά λάθη, προτάσεις μικρές, ολοκληρωμένο νόημα)
  2. Συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας.
  3. Για εξάσκηση εδώ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Παίζουμε το παιχνίδι και μαθαίνουμε να μετράμε σε εκατοστά και χιλιοστά