5/10/2021

Γλώσσα:

Στην τάξη μιλήσαμε για εικονογραφημένες ιστορίες, παρατηρήσαμε τις εικόνες στη σελ.25 ΒΜ, αφηγηθήκαμε την ιστορία που απεικονίζουν και έδωσε κάθε μαθητής ένα δικό του τέλος.

Στη συνέχεια κάθε παιδί έβαλε στη σωστή χρονική σειρά τις προτάσεις από την ιστορία «Ένα αστείο περιστατικό» από ένα φύλλο εργασίας που τους δόθηκε και ξαναέγραψαν το κείμενο στο τετράδιο Γραπτού λόγου, γράφοντας έναν δικό τους τίτλο.

Για το σπίτι σήμερα δεν έχουμε κάποια εργασία.

Ιστορία:

Διαβάσαμε τα συνοδευτικά κείμενα του μαθήματος , κάναμε τις εργασίες 1 και 2 στο ΤΕ και μια μικρή επανάληψη της ενότητας.

Την Παρασκευή 8/10/2021 θα γράψουμε το πρώτο επαναληπτικό της ενότητας «Η δημιουργία του κόσμου» σελ. 7-20. Το τεστ θα περιέχει διαφόρων τύπων ερωτήσεις ( συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση, σωστό-λάθος, πολλαπλών επιλογών κ.ά) Καλό θα ήταν να κάνουν μια ανάγνωση και τις πηγές(συνοδευτικά κείμενα-βρίσκονται στα ροζ  πλαίσια) .