12-10-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Ανάγνωση το μάθημα «Αγαπητό μου ημερολόγιο» σελ.28 ΒΜ

Ορθογραφία την άσκηση 5 και 6, Γράφω σωστά.

Αντιγραφή 3 φορές στο τετράδιο εργασιών

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το μάθημα 1. Η γέννηση του Ηρακλή σελ. 23 ΒΜ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

  1. Ποιοι ήταν οι γονείς του Ηρακλή;
  2. Γιατί η Ήρα τον μισούσε;
  3. Πώς εξηγούσαν οι αρχαίοι την δημιουργία του Γαλαξία;
  4. Πώς κατάλαβαν όλοι την θεϊκή καταγωγή του Ηρακλή;
  5. Τί έκανε όταν μεγάλωσε;
  6. Τι του έκανε η Ήρα που τον μισούσε;
  7. Πού πήγε ο Ηρακλής και ποιον ρώτησε;
  8. Τι του είπε η Πυθία;
  9. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ηρακλή;( κείμενο 5, σελ.24)