6/10/2021

ΓΛΩΣΣΑ

Σήμερα κάναμε το λεξιλόγιο της ενότητας

Για ορθογραφία έχουμε τις λέξεις του λεξιλογίου σελ.26 ΒΜ τις οποίες γράφουμε 1 φορά στο Τετράδιο Εργασιών.

Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας μέχρι και την άσκηση 3. Τις υπόλοιπες εξάσκηση για το σπίτι. Την άσκηση  4 την ξαναγράφουμε στο τετράδιο γραπτού λόγου αφού κάνουμε τις αλλαγές που ζητούνται.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να    πουν την προπαίδεια όλη πρώτα και μετά ανακατωτά.