22-10-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Μιλήσαμε για τα επίθετα, πώς τα αναγνωρίζουμε και τι προσφέρουν στον λόγο μας, προφορικό και γραπτό.

Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4 και 5 , σελ.26-27 ΤΕ.

Διαβάσαμε την άσκηση 6, σελ.28 και υπογραμμίσαμε στο κείμενο τις φράσεις οι οποίες μας βοηθούν να συντάξουμε κι εμείς ένα κείμενο για να περιγράψουμε τη συλλογή μας.

Για το σπίτι:

  1. Γράφουμε το κείμενο , που μας ζητάει η άσκηση 6, σελ.28, στο τετράδιο Γραπτού Λόγου.
  2. Συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας. Δεν έχει δοθεί στα παιδιά λόγω προβλήματος στην εκτύπωση. Όσοι μπορούν ας το εκτυπώσουν ,διαφορετικά ας αντιγράψουν τις ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε από τη σελ.28 ΒΜ τις ασκήσεις 1 και 2( αφαίρεση στην πρώτη 100άδα, με ή χωρίς δανεικό).

Για το σπίτι έχουμε την άσκηση 3 σελ.28.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Διηγούμαι με δικά μου λόγια το μάθημα: Η Λερναία Ύδρα και ο κάπρος του Ερύμανθου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Όσα παιδιά ξέχασαν, μπορούν να φέρουν την Δευτέρα την δήλωση για την συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό περίπατο της τάξης, στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ο περίπατος θα γίνει εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η Λερναία Ύδρα και ο Κάπρος του ΕρύμανθουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου