29/9/2021

ΓΛΩΣΣΑ
Να ξαναγράψουν το κείμενο της άσκησης 5, σελ 15,στο τετράδιο γραπτού Λόγου.
Να ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Να γράψουν στο τετράδιο εργασιών την προπαίδεια του 6 και 7 από 2 φορές και να τη μάθουν καλά.

αρθρα

28/9/21

Γλώσσα

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας  ΤΕ Σελίδες 13 και 14

Γραμματική:

  1. Μαθαίνω για τις παραγράφους
  2. Η ονομαστική πτώση των ουσιαστικών
  3. Τα οριστικά άρθρα

Για το σπίτι: Γράφουμε την άσκηση 1, σελ.13 με τις απαραίτητες αλλαγές.

Ιστορία

Διαβάσαμε και συζητήσαμε τα συνοδευτικά κείμενα του μαθήματος «Οι θεές του Ολύμπου». Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του μαθήματος από το ΤΕ.