Αρχεία για Μάρτιος 28, 2022

15η και 16η συνάντηση του ομίλου

Μιλάμε για την άνοιξη! Το τραγούδι «Es war eine Mutter» είναι ένα από τα πιο γνωστά παιδικά τραγουδάκια, τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά της Γερμανίας για να μάθουν τις 4 εποχές. Μιλάει για μια μητέρα που είχε τέσσερα παιδιά: την Άνοιξη, το Καλοκαίρι, το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα. Η ‘Ανοιξη φέρνει λουλούδια Το Καλοκαίρι φέρνει […]