Αρχεία για Μάρτιος 11, 2022

Eine Übung aus dem Lehrbuch Luftballons mal anders!

Καλά τα ψηφιακά μέσα και η τεχνολογία, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διασκεδάζουν οι μικροί μας μαθητές στο μάθημα των Γερμανικών. Σήμερα στο μάθημά μας με την Ε’ τάξη μετατρέψαμε μια γραπτή άσκηση του βιβλίου μας σε παιχνίδι και εξάσκηση προφορικού λόγου. Στόχος η εξοικείωση με τους αριθμούς από το 1-20 και τα […]