Αρχεία για Φεβρουάριος, 2014

Hänsel und Gretel – eine Übung zum Hörverstehen

Κατά τη διάρκεια της 12ης συνάντησης των μαθητών του ομίλου Γερμανικών ολοκληρώσαμε την ενότητα που αφορούσε την επεξεργασία του παραμυθιού «Hänsel und Gretel». Κλείνοντας θέλαμε να κάνουμε και λίγη εξάσκηση στον προφορικό λόγο και συγκεκριμένα στην προφορά. Οι μαθητές επανέλαβαν προτάσεις από το παραμύθι και στη συνέχεια τις ηχογραφήσαμε με σκοπό να τις χρησιμοποιήσουμε σε […]