Αρχεία για Σεπτέμβριος, 2018

Ein neues Schuljahr beginnt

Καλή σχολική χρονιά!

Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Στην πόρτα της τάξης των Γερμανικών υπάρχει ένα μεγάλο “Σχολικό χωνί – Schultüte” και ένας πίνακας που εύχεται στους μαθητές “Καλή σχολική χρονιά”. Μέσα στην τάξη μια έκπληξη περιμένει τους μαθητές της Ε’ Τάξης: ένα μικρό σχολικό χωνάκι με μικρά δωράκια. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε αφενός να “γλυκάνουμε” τους […]