Αρχεία για Σεπτέμβριος, 2018

Ein neues Schuljahr beginnt

Καλή σχολική χρονιά!

Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Στην πόρτα της τάξης των Γερμανικών υπάρχει ένα μεγάλο «Σχολικό χωνί – Schultüte» και ένας πίνακας που εύχεται στους μαθητές «Καλή σχολική χρονιά». Μέσα στην τάξη μια έκπληξη περιμένει τους μαθητές της Ε’ Τάξης: ένα μικρό σχολικό χωνάκι με μικρά δωράκια. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε αφενός να «γλυκάνουμε» τους […]