Αρχεία για Οκτώβριος 30, 2021

Spaß mit Deutsch – eTwinning

Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης συμμετέχουν στο eTwinning πρόγραμμα με τίτλο «Spaß mit Deutsch» – «Διασκεδάζουμε με τα Γερμανικά» Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας […]