Αρχεία για Οκτώβριος 1, 2021

26. September 2021: Tag der Europäischen Sprachen

Στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε έτους γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών που στόχο έχει την ενθάρρυνση της εκμάθησης όλο και περισσότερων ξένων γλωσσών, σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός και εκτός σχολείου. Το γεγονός αυτό πηγάζει από την πεποίθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο […]