Αρχεία για Νοέμβριος 16, 2013

Kreativität im DaF- Unterricht

Wie grüßt man auf Deutsch? Στην ενότητα 1 του διδακτικού βιβλίου Luftballons οι μαθητές μαθαίνουν – τους χαιρετισμούς στα Γερμανικά και – πως να ρωτάνε κάποιον για το όνομά του  και ν΄απαντούν στην ερώτηση αυτή. Κλείνοντας την ενότητα αυτή, οι μαθητές με δημιουργικό τρόπο ζωγράφισαν και έγραψαν ότι έμαθαν, κάνοντας έτσι την επανάληψη πιο ευχάριστη. […]

St. Martinstag

Όπως έχει σημειωθεί πολλές φορές μέσα από αυτό το blog στόχος του μαθήματος των Γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα είναι πέρα από το γλωσσικό κομμάτι η ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και η μετάδοση πληροφοριών γύρω από τα ήθη και έθιμα των γερμανόφωνων χωρών. Για τον λόγο αυτό και φέτος στο μάθημα των Γερμανικών οι μαθητές της […]